آزمون آنلاین قرآن نهم رایگان

آزمون آنلاین قرآن نهم رایگان ویژه دانش آموزان نهمی که پس از هر آزمون می توانید نمره و نتیجه آزمون  را مشاهده و آموخته خود را افزایش دهید.

 

آزمون آنلاین رایگان قرآن نهم خدمت شما دانش آموزان نهمی عزیز ارائه می شود .

با شرکت در این آزمون ها به تدریج آموخته های خود را می توانید افزایش دهید. یاد آوری میکنم که شرکت چندین باره در این آزون ها نیز ایرادی ندارد بلکه به یادگیری بیشتر شما کمک خواهد کرد.

این آزمون ها رایگان است و پس از هر آزمون می توانید نمره و نتیجه آزمون خود را مشاهده نمائید.

برای شرکت در این آزمون ها روی خط مربوط به هر آزمون کلیک کنید

 

 

 

آزمون های آنلاین نهم
(دانش آموزان نهمی در صورتی که تاکنون شرکت ننموده اید ، می توانند در این آزمون ها شرکت نمائید.  و نمره خود را مشاهده نمایند)

 

آزمون های آنلاین نهم تاکنون 
درس1

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdB-T4IPv2pbS-PqIGrIxd-qm9pF2O233gLsPlMx7yzEHxERQ/viewform?usp=sf_link

درس2

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfy600T-HDyudvSbWy7W8XtiqoO-UflAAV12C8kUCubt1HjmQ/viewform?usp=sf_link

درس3

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScTYTMpdnaYJPjtdHixr7uqCjluCgy99sAtzXSyp-6GRE6ZIg/viewform?usp=sf_link

درس4

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSflnq55Ul42Qbm2yrY1gQk0HBL4ruyTmv1nW5p0LWxaoxLPTA/viewform?usp=sf_link

درس5

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdS-5W8A0YDiv7KLMUmhxblWUmUNtqaY1x2Pumjccwz9UAF8g/viewform?usp=sf_link

درس6

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe7dMtDGpRelaufPErRSBWMg5Hy1iATtwfkOqz6cbIYYIFMJw/viewform?usp=sf_link

 

 

درس7

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc74XNXKJZap_5FcHF1DN4kaqWCndrBAuVaFKfYLl9UIL_SWA/viewform?usp=sf_link

درس8

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfF-ZOkdXyufyVWRMdmuWymMjTADnU6wktYu_C3UEv4o3VJ8Q/viewform?usp=sf_link

درس9

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe7J_0_sex9t8kgMkCiucdOtKfkUOuI65dQYbHXmsrtzISe4w/viewform?usp=sf_link

درس10

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdRaQexhppnrVmfuVNhehjvI8_kiimgR05iQNlUbrYJVew3Qg/viewform?usp=sf_link

درس11

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfWvYxwuo4LShFs3Br_oGKSRsDGzyfkzJk9UHBpx0Fni1CoEQ/viewform?usp=sf_link