اصول فقه

 

جهت آشنایی با اصول فقه متن زیر را که از سایت طلبگی تا اجتهاد انتخاب شده است بخوانید

 

 

بسم الله الرحمن الرحیم

در این مطلب، نمودار اجمالی دیگری به منظور آشنایی با علم اصول خدمت شما عزیزان تقدیم می گردد.

ایده علم اصول همان انگیزه مطالعه و فراگیری علم اصول یعنی روش استنباط احکام از منابع اربعه توسط فقیه است و در اهمیت علم اصول همین بس که برای رسیدن به اجتهاد در میان تمامی علوم حوزوی، در علم اصول قطعا باید مجتهد بود زیرا علم اصول روش فهم دین است.
آشنایی با علم اصول و مسائل آن برای هر محصلی که در ابتدای فراگیری آن علم است نیاز است و در این نمودار سعی شده تا خواننده را در زمینه مطالعه و تحقیق در این علم ترغیب کند.
این نمودار برگرفته از کتاب "کلیات علوم اسلامی (اصول فقه)" استاد شهید مطهری است، و سعی شده تا عناوین کلی با اندکی توضیح درآن جای داده شود اما بر طلبه و دانشجوی محترم لازم است تا برای تبیین مطلب و ذکر مثالها حتما به کتاب اصلی رجوع کند.
و از همه بزرگواران خواهشمندم که اشکالات،نکات فنی، علمی و … که به نظرتان میرسد را در جهت تکامل و پیشرفت کار بیان فرمایید.

 

 

 

 

نمودار درختی کتاب آشنایی با اصول شهید مطهری