برنامه ترم

 

برنامه ترم زمستان 96 به شرح زیر است جهت شرکت در کلاس ها در قسمت و رود و ثبت نام سایت ثبت نام نمائید.

 

لیست دروس

 

کد درس نام درس ضریب درس تأثیر روی معدل ترم تأثیر روی معدل کل توضیحات
ebadatn1 عبادت و بندگی 1 نخبگان 2.00 (هیئتی: 1.00 واحد / عبادی: 1.00 واحد) بله بله

hadithn1 حدیث 1 نخبگان 2.00 (تربیتی – معرفتی: 1.00 واحد / مجازی: 1.00 واحد) بله بله

sabkn1 سبک زندگی 1 نخبگان 2.00 (کارگاه: 1.00 واحد / تربیتی – معرفتی: 1.00 واحد) بله بله

tahliln1 تحلیل دینی 1 نخبگان 2.00 (کارگاه: 1.00 واحد / پژوهش و مطالعات: 1.00 واحد) بله بله

qurann1 قرآن 1 نخبگان 2.00 (عبادی: 1.00 واحد / مجازی: 1.00 واحد) بله بله

sirehN1 تاریخ و سیره 1 نخبگان 2.00 (پخش فیلم: 1.00 واحد / پژوهش و مطالعات: 1.00 واحد) بله بله

akhlaghn1 اخلاق 1 نخبگان 2.00 (هیئتی: 1.00 واحد / تربیتی – معرفتی: 1.00 واحد) بله بله

ahkamN1 احکام 1 نخبگان 2.00 (کلاسی: 2.00 واحد) بله بله

aghayedN1 عقاید 1 نخبگان 2.00 (کلاسی: 2.00 واحد) بله بله