بنر و پوستر آشنایی دانش آموزان با مراجع تقلید

بنر و پوستر آشنایی دانش آموزان با مراجع تقلید خدمت همه عزیزان خصوصا مسئولین فرهنگی مدارس تقدیم میگردد.

این طرح توسط  کارشناش قرآن، عترت و نماز آموزش و پرورش دهاقان استان اصفهان تهیه و تنظیم شده است وبه صورت رایگان جهت استفاده عموم در اختیار مخاطبین عزیز قرار داده اند .فایل بنر (با سایز ۱۰۰در ۱۵۰ س متر و با رزولوشن ۳۰۰) می باشد .

ضمنا فایل کم حجم آن نیز جهت چاپ روی برگه آ3 تقدیم میگردد.

 

فایل با کیفیت جهت چاپ روی بنر

 

 

 

 

فایل کم حجم ویژه پوستر و آ3