تاریخچه

از سال 1383 همزمان با تحصیل در حوزه و دانشگاه تلاش برای راه اندازی مجموعه های دینی مساجد را شروع نمودیم  که بحمدلله هم اکنون جزء کانون و بسیج های فعال سرآمد در کشور گردیده است. در سال 1392 که با اتمام پایه ده حوزه و حضور در دانشگاه شهید رجایی به عنوان کارشناس بخش نهاد دانشگاه شروع به راه اندازی حوزه دانشجویی نمودیم و با عنایت الهی این مجموعه بابرکت در این دانشگاه تاسیس گردید و در کنار راه اندازی هیئت دانشگاه و تقویت مجموعه های ارزشی دانشگاه به اقامه نماز و برگزاری هرچه باشکوه تر نماز و قرائت قرآن در نمازخانه ای که با حضور حدود 500 نفر از دانشجویان دبیری برگزار می گردید تلاش در تقویت معنویت و دین مداری در دانشگاه نمودیم.

تلاش های شبانه روزی منجر به راه اندازی هیئت دانشگاه و همچنین حوزه دانشجویی در این دانشگاه گردید.

هم اکنون پس از 4 سال از راه اندازی این حوزه و با تجربه بدست آمده از آن برآن شدیم تا این امکان یعنی تحصیل هم زمان دروس متداول و دروس دینی را برای دانش آموزان نیز فراهم نمائیم.

در این راستا شروع به پایه ریزی و برنامه ریزی این مجموعه نمودیم و با هماهنگی مسئول سازمان تبلیغات مجوزهای لازم را از این سازمان دریافت نمودیم

سپس با مشورت برخی از اساتیدو متولیان و مسئولین حوزه علمیه و مجموعه های موفق در امور دینی برای نوجوانان شروع به تدوین برنامه ها و روش های اجرایی حوزه دانش آموزی نمودیم .

در نهایت نیز با اخذ مجوز از آموزش و پرورش استان تهران برای حضور در 4 منطقه از تهران زمینه های لازم جهت شروع کار فراهم گردید.

هم اکنون نیز سامانه های آموزشی و آزمونی لازم تهیه گردیده است و در اختیار این مجموعه قرار دارد تا توان از این بستر نیز برای ارتقاء آموزش ها استفاده نمود.

در این چند سال به صورت نمونه در چند مدرسه سطح تهران به راه ندازی حوزه دانش آموزی اقدام نمودیم و نتایج خوبی در این راستا حاصل گردید. هم اکنون برای گسترش این امر از مدارس داوطلب و دارای زمینه مساعد جهت راه اندازی حوزه دانش آموزی حمایت های مختلفی از جمله حمایتهای مشاوره ای، علمی و مالی می نمائیم.