تحقیق های دانش آموزی درباره قرآن

 

تحقیق دانش آموزی درباره قرآن

در اینجا تحقیق های دانش آموزی درباره قرآن که توسط دانش آموزان تهیه شده است ارائه می گردد

 

 

 

 

 

ردیف

نام

کلاس

سوره

معنی

لغات

تفسیر

شان نزول

داستان

ثواب خواندن

برداشت/ تطبیق روز

استفاده از عکس

استفاده از فیلم

نمره کلی

1

محمودآبادی

 

2

توحید

+

+

+

ناقص

ناقص

+

16

2

مهراد علی گل

5

قدر

+

10

3

نقوی

5

اخلاق خوب و بد

+

+

+

+

14

4

امیر شریفی

5

تکاثر

+

+

+

+

+

+

 

 

 

18

5

محمد امین قدرت

3

حمد

+

+

 

16

6

زرشکی