خلاصه عقاید ویژه نوجوانان و دانش آموزان

آموزش اعتقادات و ارائه خلاصه عقاید ویژه نوجوانان و دانش آموزان

 

عقاید همان باورهای اصلی دینی است که به آن اصول دین و جهان بینی هم گفته می شود.لذا آموزش عقااید و اعتقادات یکی از مهمترین نیاز های آموزشی برای مسلمانان است تا بر طبق آن عمل خود را تنظیم نموده و اجرا کنند. در اینجا مطالبی را با عنوان ما معتقدیم برای تبیین بهتر اعتقادات خدمت شما ارائه می دهیم.

کتاب های استاد قرائتی در زمینه اصول دین شامل توحید، عدل، نبوت ، امامت و معاد به نظر بهترین کتاب ها بربای نوجوانان می باشندکه به زبان ساده به حل مشکلات و شبهات فکری و دینی برای نوجوانان پرداخته است و از سایت ایشان قابل دانلود است.

برخی کتابهای شهید دستغیب از جمله قلب سلیم و معاد نیز در این زمینه بسیار روان و مناسب است.

آیت الله مکارم شیرازی و آیت الله امینی نیز کتاب هایی برای نوجوانان در موضوع عقاید دارند که میتوانید به سایت ایشان مراجعه نمائید و یا از بخش زیر دانلود نمائید.

 

دانلود کتابخانه-حوزه دانش آموزی

 

همه باید بدانند؛ آیت الله امینی

اصول اعتقادات؛ اصغر قائمی (از منابع حوزه علمیه)

معارف و عقاید 1 (کتاب حوزه علمیه ویژه دوره متوسطه)

معارف و عقاید 2 (کتاب حوزه علمیه، بخش4و5)

اصول عقائد ؛ استاد قرائتی (بخش توحید و عدل)

معارف و عقاید 2 (کتاب حوزه علمیه، بخش1 و 2) / توحید مفضل

اصول عقائد؛ استاد قرائتی (بخش نبوت و امامت)

طرح کلی اندیشه اسلامی در قرآن؛ امام خامنه‌ای

اصول عقائد؛ استاد قرائتی (بخش معاد)

 

کتاب دیگر در همین شیوه، آموزش عقاید؛ آیت الله مصباح یزدی است که می‌توان به صلاحدید مدیریت به جای کتاب مذکور مورد استفاده قرار گیرید.

 

خلاصه برخی کتابهای عقاید فوق و برخی جز.ه ها  تقدیم عزیزان می گردد

 

جزوه نبوت استاد قرائتی (خلاصه تلخیص25-4-99

جزوه نبوت ویرایش10 مباح اندیشه

 

 

جزوه امامت آیت الله مصباح (خلاصه تلخیص)

جزوه امامت آیت الله سبحانی

جزوه امامت آیت الله مصباح (خلاصه تلخیص)

جزوه امامت استاد قرائتی (خلاصه تلخیص) 

 

 

 

در اینجا خلاصه ای از کتاب طرح کلی اندیشه اسلامی در قرآن؛ نوشته مقام معظم رهبری (مد ظله) ارائه می گردد.

نکته های ناب-قسمت 1

نکته های ناب- قسمت 2

نکته های ناب کتاب-قسمت 3

نکته های ناب کتاب-قسمت4

نکته های ناب کتاب-قسمت5

نکته های ناب کتاب-قسمت6

نکته های ناب کتاب-قسمت 7

نکته های ناب کتاب-قسمت 8

نکته های ناب کتاب-قسمت9

نکته های ناب کتاب-قسمت 10

نکته های نابِ کتابِ-قسمت11

نکته های نابِ کتابِ-قسمت 12

نکته های نابِ کتاب-قسمت13

قسمت 14

قسمت 15

قسمت 16

قسمت 17docx

قسمت 18