خلاصه کتاب طرح کلی اندیشه اسلامی در قرآن

در اینجا خلاصه کتاب طرح کلی اندیشه اسلامی در قرآن که از سخنرانی های مقام معظم رهبری در موضوع عقاید اسلامی جمع آوری گردیده است خدمت شما مخاطبان عزیز ارائه می گردد. و در ادامه نیز سخنان عنوان بندی شده ایشان در سال های مختلف ارائه می گردد.

این متن شامل مطالبی در موضوع اعتقادات اسلامی است که از قرآن گرفته شده است.

نکته های ناب-قسمت 1

نکته های ناب- قسمت 2

نکته های ناب کتاب-قسمت 3

نکته های ناب کتاب-قسمت4

نکته های ناب کتاب-قسمت5

نکته های ناب کتاب-قسمت6

نکته های ناب کتاب-قسمت 7

نکته های ناب کتاب-قسمت 8

نکته های ناب کتاب-قسمت9

نکته های ناب کتاب-قسمت 10

نکته های نابِ کتابِ-قسمت11

نکته های نابِ کتابِ-قسمت 12

نکته های نابِ کتاب-قسمت13

قسمت 14

قسمت 15

قسمت 16

قسمت 17docx

قسمت 18

در اینجا فایلهای فوث با فورمت نوشتاری نیز تقدیم میگردد تا قابلیت اصلاح برای مخاطبین نیط داشته باشد

نکته های ناب-قسمت 1

نکته های ناب- قسمت 2

نکته های ناب کتاب-قسمت 3

نکته های ناب کتاب-قسمت4

نکته های ناب کتاب-قسمت 7

نکته های ناب کتاب-قسمت 8

نکته های ناب کتاب-قسمت9

نکته های ناب کتاب-قسمت 10

نکته های نابِ کتابِ-قسمت11

نکته های نابِ کتابِ-قسمت 12

نکته های نابِ کتاب-قسمت13

قسمت 15

قسمت 16

قسمت 17docx

قسمت 18

با تشکر از دانشجوی گرامی آقای صادقی که مطالب فوق را تهیه و تنظیم نموده اند.