مدرسه

با توجه به اینکه اصلی ترین بستر اجرای حوزه دانش آموزی در مدارس است و ما به دنبال تربیت دانش آموزان نخبه ای هستیم که هم مسلط به آموزه های دینی هستند و هم در علم ودانش پیشرو و نخبه اند (یعنی تلاش برای رسیدن به انسان کامل) لذا در اینجا سعی می کنیم برخی از آموزش های علمی مورد نیاز دانش آموزان نیز ارائه گردد.

قرآن هفتم هشتم نهم

سوال و پاورپوینت و خلاصه دین و زندگی دهم و یازدهم

جزوه، سوال و پاورپوینت عربی نهم

سوال و پاورپوینت پیام های آسمانی

تولیدات مجازی