پاورپوینت و فیلم آموزش ریاضی هفتم هشتم نهم

در این قسمت بخشی از جزوه ها و پاورپوینت ها و فیلم های آموزشی درس ریاضی هفتم هشتم و نهم و حل المسائل آن ارائه خواهد شد.

    جهت مشاهده فیلم های تولید شده ما در آپارات روی اینجا کلیک کنید         

https://www.aparat.com/hodun  

 

الف) ریاضی پایه هفتم

 کتاب ریاضی پایه هفتم   

 

 

فیلم آموزشی

جهت مشاهده فیلم آموزشی ریاضی پایه هفتم اینجا را کلیک کنید

 

 

ورودی هفتم ریاضی 2

ورودی هفتم ریاضی

 

دانلود پاورپوینت فصل های 1 و 2 و3 و4 و 5

 

 

 

فصل موضوع پاورپوینت  حل المسائل r7-zirkari جزوه کامل ریاضی پایه هفتم فیلم آموزشی  (به قمست پایین صفحه مراجعه نمائید) نمونه سئوال توضیح
فصل 1     حل المسائل ریاضی فصل اول جزوه ریاضی هفتم فصل  2 فیلم آموزشی ریاضی هفتم فصل 1 نمونه سئوال ریاضی هفتم فصل 1  
فصل 2     حل المسائل ریاضی فصل دوم جزوه ریاضی هفتم فصل 3 فیلم آموزشی ریاضی هفتم فصل 2 نمونه سئوال ریاضی هفتم فصل 2  
فصل 3     حل المسائل ریاضی فصل سوم جزوه ریاضی هفتم فصل 4 . “>فصل 3 معادله نمونه سئوال ریاضی هفتم فصل 3  
فصل 4     حل المسائل ریاضی هفتم فصل4 جزوه ریاضی هفتم فصل 5 .”>فیلم آموزشی ریاضی هفتم فصل 4 نمونه سئوال ریاضی هفتم فصل 4  
فصل 5     حل المسائل ریاضی هفتم فصل5 جزوه ریاضی هفتم فصل 6 فیلم آموزشی ریاضی هفتم فصل 5 نمونه سئوال ریاضی هفتم فصل 5  
فصل 6   پاورپوینت ریاضی هفتم فصل 6 حل المسائل ریاضی فصل 6 جزوه ریاضی هفتم فصل 7 فیلم آموزشی ریاضی هفتم فصل 6 نمونه سئوال ریاضی هفتم فصل 6  
فصل 7   پاورپوینت ریاضی هفتم فصل 7 حل المسائل ریاضی هفتم فصل 7 جدید توان و جذر

 

حل المسائل ریاضی هفتم فصل7

جزوه ریاضی هفتم فصل 8 فیلم آموزشی ریاضی هفتم فصل 7 نمونه سئوال ریاضی هفتم فصل 7  
فصل 8   پاورپوینت ریاضی هفتم فصل 8 حل المسائل ریاضی هفتم فصل8 جزوه ریاضی هفتم فصل 9 فیلم آموزشی ریاضی هفتم فصل 8 نمونه سئوال ریاضی هفتم فصل 8  
فصل 9   پاورپوینت ریاضی هفتم فصل 9 حل المسائل ریاضی هفتم فصل 9 جزوه ریاضی هفتم فصل 10 فیلم آموزشی ریاضی هفتم فصل 9 نمونه سئوال ریاضی هفتم فصل 9  
فصل 10   پاورپوینت ریاضی هفتم فصل 10 حل المسائل ریاضی هفتم فصل 10 جزوه ریاضی هفتم فصل 11 فیلم آموزشی ریاضی هفتم فصل 10 نمونه سئوال ریاضی هفتم فصل 10  
فصل 11   پاورپوینت ریاضی هفتم فصل 11 حل المسائل ریاضی هفتم فصل 11 جزوه ریاضی هفتم فصل 12 فیلم آموزشی ریاضی هفتم فصل 11 نمونه سئوال ریاضی هفتم فصل 11  
فصل 12   پاورپوینت ریاضی هفتم فصل 12 حل المسائل ریاضی هفتم فصل 12 جزوه ریاضی هفتم فصل 13 فیلم آموزشی ریاضی هفتم فصل 12 نمونه سئوال ریاضی هفتم فصل 12  

 

 

نمونه سئوالات ریاضی هفتم پایان ترم خرداد ماه

 

سئوال پایانی تیر

 

r7-9503-ahmadi

 

 

 

 

 

 

جزوه ریاضی هشتم (درسنامه هشتم)

 

پاورپوینت های آموزشی ریاضی هشتم

 

پاورپوینت آموزشی پایه هشتم فصل های 2 تا 6 استاد پوزن

 

r8-f5-poozan[www.riazisara.ir]

 

 

حل المسائل های هشتم

حل المسائل ریاضی هشتم فصل های 1و 2و 3و 4

حل المسائل فصل 5 ریاضی هشتم

 

 

حل المسائل فصل 9 ریاضی هشتم

 

 

نمونه سئوال امتحانی فصل 1 ریاضی هشتم

 

   ریاضی هشتم فصل 1 نمونه سئوال امتحانی

_ فصل 1 ریاضی هشتم امتحان

 

آزمون فصل 5- نمودارها

 

نمونه سئوال تمرینی فصل 1 ریاضی هشتم

soal_8_riazi_f1_v2_(Nomreplus.ir)

 

 

نمونه سئوال نیم ترم دوم

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

جزوه ریاضی پایه نهم

 

جزوه ریاضی نهم  ترم دوم

 

 

 

جهت مشاهده فیلم آموزشی ریاضی پایه هفتم اینجا را کلیک کنید

 

    جهت مشاهده فیلم های تولید شده ما در آپارات روی اینجا کلیک کنید         

https://www.aparat.com/hodun