اخبار ویژه
خانه / سئوال و پاورپوینت دین و زندگی

سئوال و پاورپوینت دین و زندگی

در اینجا خلاصه دروس  دین و زندگی ارائه و درآینده آموزش تصویری و …  آنها نیز ارائه خواهد شد

 

 

۴_۵۹۶۳۲۲۵۷۸۱۶۷۱۸۲۲۲۵۹

 

۴_۵۹۶۳۲۲۵۷۸۱۶۷۱۸۲۲۲۵۸

۴_۵۹۵۱۵۴۸۵۲۱۵۰۸۲۴۲۴۲۶

۴_۵۹۵۱۵۴۸۵۲۱۵۰۸۲۴۲۴۲۵

 

 

 

دینی انسانی ۱۱

 

 

 

 

 

درسنامه دین و زندگی یازدهم/ علوم انسانی

@mobineduch / کانال آموزشی مُبین/ حامد محمدی دبیر دین و زندگی

درس سومآخرین پیامبر

وَ لکِن رَسولَ اللّهِ وَ خاتَمَ « . معرفی می کند » خاتم النبیین « خداوند در قرآن کریم، پیامبر اکرم را

بلکه او فرستاده خدا و پایان بخش پیامبران است.( پیامبر اکرم )ص( نیز در اجتماعات ( » النَّبِیّینَ

مختلف، خود را به عنوان آخرین پیامبر الهی )علت( معرفی می کرد تا پس از ایشان، کسی ادّعای

پیامبری نکند )معلول(، یا اگر ادّعا کرد، مردم فریب او را نخورند )معلول( و بدانند که او پیامبر

واقعی نیست.

پیام آیه: اعلان ختم نبوت پیامبران با حضرت محمد )ص(/ مقابله با مدعیان دروغین نبوت/ الهی

بودن دعوت پیامبر.

عوامل ختم نبوت

از آنجا که خداوند پیامبران را می فرستد، و اوست که نیاز یا عدم نیاز به پیامبر را در هر زمان

تشخیص می دهد، تعیین زمان ختم نبوت نیز با خداست؛ زیرا اوست که دقیقاً می داند عوامل ختم

نبوت فراهم شده، یا نه. بنابراین، با توجه به اعلام ختم نبوت در زمان حضرت محمد)ص(، در می

یابیم که عوامل بی نیازی از پیامبر جدید فراهم بوده است.

۱ –آمادگی جامعۀ بشری برای دریافت برنامۀ کامل زندگی: پایین بودن سطح درک انسان ها و عدم

توانایی آنان در گرفتن برنامه کامل زندگی از عوامل تجدید نبوت ها بود. در واقع، انسان ها وارد

دوره ای شده بودند که می توانستند با تفکر در برنامه ارسال شده از سوی خدا، نیازهای هدایتی

خود را در طول زمان های مختلف پاسخ دهند و در هر دوره ای به معارف جدیدتر و عمیق تری

دست یابند.

۲ –حفظ قرآن کریم از تحریف: با تلاش و کوشش مسلمانان و در پرتو عنایت الهی و با اهتمامی که

پیامبر اکرم)ص( در جمع آوری و حفظ قرآن داشت، این کتاب دچار تحریف نشد و هیچ کلمه ای

بر آن افزوده یا از آن کم نگردید.

۳ –وجود امام معصوم پس از پیامبر اکرم)ص( : تعیین امام معصوم از طرف خداوند سبب شد که

مسئولیت های پیامبر، به جز دریافت وحی ادامه یابد و جامعه کمبودی از جهت رهبری و هدایت.

نداشته باشد.

۴ –پویایی و روزآمد بودن دین اسلام: دینی می تواند برای همیشه ماندگار باشد که بتواند به همه

سؤال ها و نیازهای انسان ها در همه مکان ها و زمان ها پاسخ دهد. دین اسلام ویژگی هایی دارد

که می تواند پاسخگوی نیازهای بشر در دوره های مختلف باشد. الف( توجه به نیازهای متغیر، در

عین توجه به نیازهای ثابت: انسان در زندگی فردی و اجتماعی دو دسته نیاز دارد: نیازهای ثابت

مانند نیاز به امنیت، عدالت، داد و ستد و ازدواج و … . دین اسلام برای هر کدام از این نیازها قوانین

ثابت و مشخصی دارد. دسته دیگر، نیازهای متغیر هستند که از درون همین نیازهای ثابت پدید

می آیند؛ یعنی، انسان ها با گذشت زمان برای پاسخ گویی به نیازهای ثابت خود، از روش ها و شیوه

های مختلف و متغیری استفاده می کنند. مثلاً داد و ستد یک نیاز ثابت است؛ اما شیوه و چگونگی

داد و ستد ممکن است در هر زمان تغییر کند. معارف اسلامی به گونه ای است که متخصصان دین

می توانند از درون آن با توجه به نیازهای جدید به وجود آمده، قوانین مورد نیاز جامعه درباره

بانکداری، اسکناس، خرید و استفاده از سلاح های جدید را استخراج کنند و در اختیار مردم قرار

دهند.

ب( وجود قوانین تنظیم کننده: در اسلام دسته ای از قواعد و قوانین وجود دارد که به مقررات

اسلامی خاصیت انطباق و تحرک داده است. این قواعد بر همه احکام و مقررات اسلامی تسلط دارند.

لاضَرَرَ و لاضِرارَ فِی الاسلام؛ اسلام با ضرر دیدن و ضرر « : به طور مثال پیامبر اکرم فرموده است

این سخن به صورت یک قاعده درآمده و بسیاری از مقررات اسلامی را مانند ». رساندن مخالف است

بازرسان عالی کنترل می کند. مثال روزه ماه رمضان و استثائات مد نظر در آن. بنابراین، بر اساس

عواملی که بیان شد، آخرین پیامبر الهی، کامل ترین و شایسته ترین برنامه را برای هدایت تمامی

انسان ها، در همه زمان ها به مردم معرفی نمود و دیگر نیازی به آمدن پیامبر جدید نیست.

شعر )یکی خط است ز اول تا به آخر/ بر او خلق جهان گشته مسافر( اشاره به ختم نبوت و عوامل

آن دارد.

وظیفۀ پیروان پیامبران گذشته

خداوند فقط یک دین و یک راه برای هدایت انسان ها فرستاده است که از آن به اسلام تعبیر می

شود. هر پیامبری که می آمد، به آمدن پیامبر بعدی بشارت می داد و بر پیروی از او تأکید می کرد.

بنابراین، وجود دو یا چند دین در یک زمان، نشانگر این است که پیروان پیامبر قبلی به آخرین

پیامبر ایمان نیاورده اند و این کار به معنای سرپیچی از فرمان خدا و عدم پیروی از دستورات

پیامبران گذشته است. امروزه به جز قرآن کریم هیچ کتاب آسمانی دیگری وجود ندارد که بتوان

گفت محتوای آن به طور کامل از جانب خداست و انسان ها آن را کم و زیاد نکرده اند و با اطمینان

خاطر بتوان از آن پیروی کرد. بنابراین، تنها دینی که می تواند مردم را به رستگاری دنیا و آخرت

و (» وَ مَن یَبتَغِ غَیرَ اِلسلامِ دینًا فَلَن یُقبَلَ مِنهُ وَ هُوَ فِی الآخِرَةِ مِنَ الخاسِرینَ « : برساند اسلام است

هر کس که دینى جز اسلام اختیار کند هرگز از او پذیرفته نخواهد شد و در آخرت از زیانکاران

خواهد بود.(

پیام آیه: نپذیرفتن دین اسلام)علت( زیان در آخرت)معلول( را در پی دارد/ اشاره به قیامت/ نفی ابد

نسبت به سایر ادیان)لن(/ ارتباط با آیه دین نزد خداوند اسلام است/ اشاره به برتری اسلام بر سایر

ادیان/ ارتباط با سوره عصر/ اشاره به قدرت اختیار.

پیامبران مانند معلمان یک مدرسه اند که پایه های مختلف تحصیلی را به ترتیب تدریس می کنند

و هر کدام مطالب سال قبل را تکمیل می کنند. آنان همه یک برنامه و هدف مشخص را دنبال و

همه یکدیگر را تأیید کرده اند. بنابراین، اگر کسی به آخرین پیامبر الهی ایمان بیاورد، در واقع به

« : تمام پیامبران سابق نیز ایمان آورده است. همان طور که خداوند به مسلمانان دستور داده است

قولوا آمَنّا بِاللهِ وَ ما اُنزِلَ اِلَینا وَ ما اُنزِلَ اِلى اِبراهیمَ وَ اِسماعیلَ وَ اسِحاقَ وَ یَعقوبَ وَ الاَسباطِ وَ ما

بگویید: ( » اُوتِیَ موسى وَ عیسى وَ ما اُوتیَ النَّبِیّونَ مِن رَبهِم لا نُفَرِّقُ بَینَ اَحَدٍ مِنهُم وَ نَحنُ لَه مُسلِمونَ

ما به خدا، و به آنچه بر ما نازل شده ایمان آوردیم و به آنچه بر ابراهیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب

و پیامبرانی }از نسل یعقوب{ نازل شده، و به آنچه به موسى و عیسى داده شده، و به آنچه به همه

پیامبران از سوى پروردگارشان داده شده، میان هیچ یک از ایشان فرق نمى گذاریم؛ و در برابر او

تسلیم هستیم.(

پیام آیه: مخاطب مسلمانان/ ۴ فرمان آمده است)ایمان به خدا، ایمان به انبیا، عدم فرق بین انبیا،

تسلیم امر خداوند(/ مسلمان و هدایت شده کسی است که به ۴ فرمان عمل کند/دین الهی واحد

است/ یکسان بودن وحی الهی به انبیا/ ارتباط با آیات تدبر درس دو/ ارتباط با آیه درس قبل)اِنّا

اَوحَینا اِلَیکَ کَما اَوحَینا اِلی نوحٍ وَ النَّبِیّینَ مِن بَعدِه ی(/ دین نزد خداوند واحد است.

ممکن است پیروان پیامبران گذشته از آمدن پیامبر جدید آگاه نشوند؛ چنین افرادی نزد خداوند

عذر دارند و اگر مطابق دین خود عمل کرده باشند، پاداش خود را می گیرند. همچنین اگر کسانی

دست به تحقیق و جست وجو بزنند، اما نتوانند به حقانیت دین جدید پی ببرند، عذرشان نزد خداوند

پذیرفته است و مورد مؤاخذه قرار نمی گیرند. البته خداوند از قلب و درون همه آگاه است و میان

کسانی که حقیقت را درک کرده اند، اما به خاطر امیال دنیوی از آن پیروی نمی کنند و کسانی که

با همه زحمتی که کشیده اند، حقیقت را نیافته اند (که معمولاً تعدادشان بسیار اندک است)، فرق

می گذارد و گروه دوم را مؤاخذه نخواهد کرد.

حفظ قرآن کریم

از تحریف

آمادگی جامعۀ

بشری برای

دریافت برنامۀ

کامل زندگی

وجود امام معصوم

پس از پیامبر

اکرم

پویایی و روزآمد

بودن دین اسلام__