سرفصل دروس نخبگان دین و دانش

 

 

 

سیرمطالعاتی دینی

 

 

 

 جهت دریافت فایل پی دی اف کتابخانه-حودان و سرفصل دروس نخبگان دین و دانش اینجا کلیک کنید

 

 

 

 

 

 

منابع آموزشی:

                   

 

 

‌ سرفصلهای‌حوزه‌ ‌ دانشآموزی ‌ 

‌ پیشترم‌1پایه ‌ 6 ‌ پیشترم‌2پایه‌ ‌ 7 ‌ پیشترم(‌3پایه ‌ )8 مقدماتی‌(‌1پایه‌ ‌ )9 مقدماتی‌(‌2پایه‌ )10 مقدماتی‌(‌3پایه‌)11        

 

 

زمان/روش ‌ 

 

 

موضوع ‌ 

 

 

کتاب/‌جزوه ‌ 

 

 

کتاب/‌جزوه ‌ 

 

 

کتاب/‌جزوه ‌ 

 

 

کتاب‌سطح‌ ‌ 1

 

 

کتاب‌سطح‌ ‌ 2

کتاب‌سطح‌ ‌ 1 کتاب‌سطح‌ ‌ 2 کتاب‌سطح‌ ‌ 1 کتاب‌سطح‌‌ 2

 

 

قرائت دعا، هیئت،
درساخلاق و
صبحانه (اخلاق و
معنویت) در
نمازخانه یا مسجد

8:30 الی7:15

 

 

اخلاقی

 

 

گناهان‌کبیره؛‌شهید‌
دستغیب‌ ‌ (بخشهای‌
منتخب‌ج‌ )1

 

 

گناهان‌کبیره؛‌
شهیددستغیب‌( ‌ بخشهای‌
منتخب‌ج‌ )2

 

 

منیة‌المرید؛‌شهید‌ثانی‌/
مفاتیح‌الحیات؛‌آیت‌الله‌
جوادی‌آملی‌(بخش‌های‌
منتخب) ‌

 

 

اخلاق‌اسلامی‌(‌1کتاب‌
حوزه‌علمیه‌ویژه‌دوره‌
متوسطه)
1

 

 

درسنامه‌علم‌اخلاق‌
اسلامی(‌1معراج‌السعادة؛‌
مرحوم‌نراقی) (از منابع حوزه
دانشجویی)

 

 

اخلاق‌اسلامی‌(‌2کتاب‌
حوزه‌علمیه‌ویژه‌دوره‌
متوسطه)

 

 

درسنامه‌علم‌اخلاق‌
اسلامی(‌2معراج‌السعادة؛‌
مرحوم‌نراقی)‌(از‌منابع‌
حوزه‌دانشجویی)

 

 

اخلاق‌اسلامی‌(‌3کتاب‌
حوزه‌علمیه‌ویژه‌دوره‌
متوسطه)

 

 

درسنامه‌علم‌اخلاق‌
اسلامی‌(‌3معراج‌السعادة؛‌
مرحوم‌نراقی)‌(از‌منابع‌
حوزه‌دانشجویی)

 

 

عبادی

 

 

آموزش‌نماز ‌ 

(آموزش‌روخوانی‌و‌تجوید‌
قرآن)‌حلیة‌القرآن؛‌استاد‌
موسوی ‌

 

 

آشنایی‌اجمالی‌با‌کتاب‌
مفاتیح‌الجنان؛‌شیخ‌عباس‌
قمی
‌( ‌ بخشهای‌فارسی) ‌

 

 

مفاتیح‌الجنان؛‌شیخ‌
عباس‌قمی‌(بخش‌های‌
‌ فارسی‌و‌اعمال‌ماهها)

 

 

المراقبات/‌رساله‌لقاء‌الله؛‌
میرزا‌جوادآقا‌ملکی‌تبریزی

 

 

مفاتیح‌الجنان؛‌شیخ‌عباس‌
قمی‌(ادعیه‌منتخب)

 

 

برگزیده‌متون‌حدیث‌2؛‌
صحیفه‌سجادیه‌(منبع‌
درسی‌حوزه‌دانشجویی)

 

 

مفاتیح‌الجنان؛‌شیخ‌
عباس‌قمی‌(بخش‌
زیارات)

 

 

مفاتیح‌الجنان؛‌شیخ‌
عباس‌قمی‌(بخش‌
ملحقات‌و‌حاشیه)

 

 

 

آموزش‌
کلاسیک‌ ‌
کلاس‌های‌یک‌
ساعته ‌

از‌ساعت‌‌8:30
10:45‌الی

 

 

احکام

 

 

آموزش‌احکام‌
نوجوانان ‌

 

 

رساله‌مصور؛‌حضرت‌آقا‌
(نیمه‌اول‌کتاب) ‌

 

 

رساله‌مصور؛‌حضرت‌آقا‌
(نیمه‌اول‌کتاب) ‌

 

 

آموزش‌فقه‌استاد‌
‌ فلاحزاده‌(منبع‌درسی‌
حوزه)‌درس‌1تا28

 

 

رساله‌آموزشی‌عبادات؛‌
حضرت‌آقا‌(نیمه‌اول‌کتاب)

 

 

آموزش‌فقه؛‌استاد‌فلاح‌
زاده‌(درس‌‌29تا‌)56

 

 

رساله‌آموزشی‌معاملات؛‌
حضرت‌آقا‌(نیمه‌دوم‌کتاب)

 

 

آموزش‌فقه؛‌استاد‌
‌ فلاحزاده‌(درس‌
)84تا57

آشنایی‌با‌اصول‌فقه؛‌
سعید‌سیدحسینی‌(از‌
منابع‌رشته‌معارف)

 

 

عقاید

 

 

توحید‌مفضل/ همه‌
باید‌بدانند
؛‌آیت‌الله‌
امینی ‌

 

 

اصول‌اعتقادات؛‌اصغر‌
قائمی‌(از‌منابع‌حوزه‌
علمیه) ‌

 

 

معارف‌و‌عقاید‌(‌1کتاب‌
حوزه‌علمیه‌ویژه‌دوره‌
متوسطه) ‌

 

 

معارف‌و‌عقاید‌(‌2کتاب‌
حوزه‌علمیه،‌بخش4و)5

 

 

اصول‌عقائد2؛‌استاد‌قرائتی‌
(بخش‌توحید‌و‌عدل)

 

 

معارف‌و‌عقاید‌(‌2کتاب‌
حوزه‌علمیه،‌بخش‌1و‌)2

 

 

اصول‌عقائد؛‌استاد‌قرائتی‌
(بخش‌نبوت‌و‌امامت)

 

 

طرح‌کلی‌اندیشه‌
اسلامی‌در‌قرآن؛‌امام‌
‌ خامنهای‌

 

 

اصول‌عقائد؛‌استاد‌قرائتی‌
(بخش‌معاد)

 

 

 

پخش‌فیلم‌و‌
کارگاه‌در‌سالن‌
اجتماعات
12-11

 

 

کارگاه‌ختلف/‌
پخش‌فیلم ‌

 

 

پخش‌فیلم‌پیامبران‌
و‌ائمه‌(ع) ‌

 

 

مهارتهای‌مطالعه،‌
‌ تندخوانی‌وبرنامهریزی‌
‌ (روشها؛‌جواد‌محدثی)

 

 

آشنایی‌با‌طب‌اسلامی‌
( ‌ مزاجشناسی؛‌
استادخیراندیش) ‌

 

 

آشنایی‌و‌شناخت‌تمدن‌
اسلامی/‌سبک‌زندگی‌
اسلامی؛‌استاد‌قرائتی

 

 

مدیریت‌اسلامی(مدیریت‌
اسلامی؛‌محمدحسن‌نبوی/ 300
نکته‌در‌مدیریت‌اسلامی
؛‌
قرائتی)

 

 

آشنایی‌با‌مدیریت‌و‌رهبری‌
اسلامی‌(چهل‌تدبیر؛‌علی‌
الفت‌پور)‌ ‌

 

 

روش‌تدریس‌وتبلیغ‌(روش‌
تدریس‌وکلاسداری‌تبلیغی؛‌
حجت‌الاسلام‌اسماعیلی)

 

 

‌ جریانشناسی‌سیاسی‌و‌
‌ فرهنگی‌(جریانشناسی؛‌
استاد‌خسروپناه)

‌ روشهای‌رصد،‌تولید‌و‌
ارائه‌محصولات‌فرهنگی

 

 

ناهار،‌نماز‌و‌
‌ حلقههای‌
معرفتی‌و‌
مباحثاتی‌در‌
نمازخانه/‌
مسجد‌
14-12

 

 

کتب‌
شهیدمطهری‌
(تقویت‌تفکر)

 

 

داستان‌و‌راستان؛‌
شهید‌مطهری

 

 

جاذبه‌و‌دافعه‌حضرت‌علی‌
(ع)؛‌شهید‌مطهری

 

 

آزادی‌معنوی؛‌شهید‌
مطهری

 

 

ده‌گفتار؛‌شهید‌مطهری  

 

 

انسان‌در‌قرآن/‌بیست‌
گفتار؛‌شهید‌مطهری

 

 

آشنایی‌با‌علوم‌اسلامی؛‌
شهید‌مطهری‌(منطق‌و‌
فلسفه)

 

 

انسان‌وایمان؛‌شهید‌
مطهری

 

 

منطق‌/‌انسان‌کامل؛‌
شهید‌مطهری

 

 

مساله‌شناخت/‌فطرت‌؛‌
شهید‌مطهری

 

 

مباحث‌
اجتماعی‌و‌
مختلف

 

 

رساله‌حقوق‌امام‌
سجاد‌(ع)

 

 

زندگینامه‌بزرگان‌(آیات‌عظام‌
‌ بهجت‌،حقشناس‌و..)وشهدا‌
(عارفانه،سلام‌بر‌ابراهیم‌و…) ‌

 

 

ادیان‌(چرا‌دین؟‌چرا‌
اسلام؟‌چرا‌تشیع؟‌(از‌منابع‌
حوزه‌دانشجویی) ‌

 

 

پرسش‌ها‌و‌پاسخ‌ها؛‌
ایت‌الله‌مصباح ‌

 

 

نظام‌سیاسی‌(ولایت‌فقیه)‌
؛استاد‌نجفی‌(از‌منابع‌حوزه‌
دانشجویی)

 

 

‌ غربشناسی 

 

 

بصیرت‌تاریخی؛‌موسی‌
نجفی‌/روش‌تحلیل‌
سیاسی؛‌حضرت‌آقا

 

 

‌ جریانشناسی؛‌استاد‌
خسروپناه

 

 

خدمات‌متقابل‌اسلام‌و‌
ایران؛‌شهید‌مطهری

 

 

 

رشد جسمی 16-14

 

 

ورزش ‌ 

 

 

فوتبال ‌ 

 

 

والیبال ‌ 

 

 

بسکتبال ‌ 

 

 

دفاع‌شخصی/‌‌فوتبال ‌ 

 

 

دفاع‌شخصی/‌‌فوتبال ‌ 

 

 

رزمی/‌‌والیبال ‌ 

 

 

رزمی/‌‌والیبال ‌ 

 

 

کشتی/‌‌فوتبال ‌ 

کشتی/‌‌والیبال ‌

 

 

کلاس‌مجازی‌
در‌طول‌هفته ‌

 

 

قرآن‌و‌زبان‌
قرآن

 

 

دقایقی‌با‌قرآن؛‌
حجت‌الاسلام‌قرائتی

 

 

‌ دوره‌کامل‌قصههای‌قرآن؛‌
محمد‌صحفی/شأن‌نزول‌آیات‌
قرآن‌برگرفته‌از‌تفسیر‌نمونه

 

 

تدبر‌در‌قرآن‌‌1و‌(‌2از‌منابع‌
حوزه‌دانشجویی)‌/آشنایی‌با‌
قرآن‌1شهید‌مطهری

 

 

قرآن‌حکیم‌(تفسیر‌یک‌
جلدی)؛‌آیت‌الله‌مکارم‌3
جزء6-1

 

 

تذکار‌وحی‌(کتاب‌حوزه‌
علمیه‌سوره‌حمد‌و‌بقره)‌

 

 

قرآن‌حکیم‌(تفسیر‌یک‌
جلدی)؛‌آیت‌الله‌مکارم‌
شیرازی‌-‌جزء‌7تا‌13

 

 

نحو‌‌و‌صرف‌مقدماتی‌(زبان‌
قرآن)

 

 

قرآن‌حکیم‌(تفسیر‌
یک‌جلدی)؛‌آیت‌الله‌
مکارم.‌جزء14تا‌21

 

 

قرآن‌حکیم‌(تفسیر‌یک‌
جلدی)؛‌آیت‌الله‌مکارم.‌
جزء‌22تا‌30

 

 

سیره‌اهل‌
بیت‌(علیهم‌
السلام)

 

 

نفس‌المهموم؛‌شیخ‌
عباس‌قمی ‌

 

 

‌ بیتالاحزان؛‌شیخ‌عباس‌
قمی ‌

 

 

سیری‌در‌سیره‌پیامبر‌
اسلام‌(ص)؛‌شهید‌مطهری

 

 

سیره‌پیشوایان؛‌استاد‌
پیشوایی‌(زندگانی‌پنج‌تن‌
علیهم‌السلام)

 

 

خانه‌های‌ماذون؛‌محمدباقر‌
مدرس‌بستان‌آبادی‌
‌ (زندگانی‌پنج ‌ تنع)

 

 

سیره‌پیشوایان؛‌استاد‌
پیشوایی‌(زندگانی‌امام‌
سجاد‌ع‌تا‌امام‌زمان‌عج)

 

 

خانه‌های‌ماذون؛‌محمدباقر‌
‌ مدرس‌بستانآبادی‌(امام‌
سجاد(ع)‌تا‌امام‌زمان‌عج)

 

 

انسان‌250ساله؛‌مقام‌
معظم‌رهبری‌(مدظله)‌

 

 

سیری‌در‌سیره‌ائمه‌
اطهار(ع)؛‌شهید‌مطهری

 

 

 

مسابقه‌
کتابخوانی،‌طرح‌
مطالعاتی ‌

 

 

متون‌روایی

 

 

‌ نهجالبلاغه‌(کلمات‌
قصار)

 

 

نامه‌امام‌علی‌(ع)‌به‌امام‌
حسن‌(ع)‌از‌نهج‌البلاغه ‌

 

 

‌ سیری‌درنهجالبلاغه‌
شهیدمطهری‌ ‌

 

 

‌ نهجالبلاغه‌(خطب‌
منتخب)

 

 

مواعظ‌العددیه؛‌آیت‌الله‌
مشکینی

 

 

نهج‌البلاغه‌(خطب‌منتخب) 

 

 

نهج‌الفصاحه 

 

 

خلاصه‌اصول‌کافی 

‌ نهج ‌ البلاغه(نامه ‌ هایمنتخ
ب)

 

 

مباحث‌
تکمیلی ‌

 

 

‌ دوره‌کامل‌قصههای‌
قرآن؛‌محمد‌صحفی

 

 

قلب‌سلیم؛‌شهید‌دستعیب 

 

 

آنگاه‌که‌هدایت‌شدم؛‌دکتر‌
تیجانی ‌

 

 

شیعه‌پاسخ‌می‌گوید؛‌آیت‌
الله‌مکارم‌شیرازی

 

 

‌ وصیتنامه؛‌امام‌خمینی‌(ره) ‌ 

 

 

منشور‌روحانیت‌یا‌پیام‌
قطعنامه؛‌امام‌خمینی‌(ره) ‌

 

 

منتخبی‌از‌اسناد‌لانه‌
جاسوسی ‌

 

 

ولایت‌ ‌ فقیه‌(امامخمینی‌
‌(ره))‌/نگاهی‌گذرا‌به‌نظریه‌
ولایت‌فقیه(مصباح‌یزدی) ‌

 

 

طب‌الصادق‌(ع)/ ‌

 

 

 

تفریحی/‌
ساعات‌فراغت ‌

 

 

اردوها و فعالیت
جانبی

 

 

اردوی‌زیارتی‌‌
(عبدالعظیم‌ع) ‌

 

 

اردوی‌زیارتی‌امامزادگان‌
(داود‌ع،‌صالح‌ع) ‌

 

 

اردوی‌جنوب ‌ 

 

 

مشاهد‌مشرفه 

 

 

‌ امامزادهها 

 

 

‌ فعالیتهای‌ورزش‌و‌
تفریحی

 

 

مسابقات‌فرهنگی 

 

 

اماکن‌علمی،‌پژوهشی 

زیارت‌مشهد‌یا‌عتبات

 

 

ارتباط با خانوادهها ‌ 

 

 

جلسه‌ ‌ خانوادهها 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1                    

 

 

کتاب دیگر در همین شیوه، «به خود آ»؛ جواد محدثی (بازنویسی چهل حدیث امام به شیوه روان و قابل فهم) است که میتوان به صلاحدید مدیریت به جای کتاب مذکور مورد استفاده قرار گیرید.

       

 

 

2کتاب دیگر در همین شیوه، آموزش عقاید؛ آیت الله مصباح یزدی است که میتوان به صلاحدید مدیریت به جای کتاب مذکور مورد استفاده قرار گیرید.

           
3