دانلود فیلم و موشن گرافی عقاید

باسمه تعالی. لیست آموزش و موشن گرافی مجموعه ایمان با موضوع عقاید در اینجا خدمت شما عزیزان ارائه می گردد.

 


1.            چرا باید به اعتقادات اهمیت دهیم؟.

2.            ⚜️قسمت #اول 1⃣0⃣⚜️

چرا باید به #اعتقادات اهمیت دهیم؟.

3.            از حیث منطقی اولین سوال اعتقادی که در ذهن پدید می آید؟.

4.            از کجا معلوم که خدایی هست؟.

5.            اگر نظم دلیل وجود ناظمه، بی_نظمی دلیل بر خالق بی نظمیه؟.

6.            برخی خلقت را تصادفی و نظم را بی معنی میدانند،پس برهان_نظم چه می گوید؟.

7.            آیا ممکن است به تعداد موجودات عالم نظم_دهنده وجود داشته باشد؟.

8.            ما که از همه ی جهان خبر نداریم؛ممکنه همه جا منظم نباشه؛پس برهان_نظم درسته؟.

9.            باتوجه به نظریه_داروین← تکامل، ناظم داشتن جهان زیرسوال میره؛پس برهان_نظم درسته؟.

10.          چه اشکالی دارد، نظم_جهان بدون ناظم باشد و مواد عالم نظم_ذاتی داشته باشند؟.

11.          تجربه و قاعده_عقلي نميتوانند اثبات كنند همه جهان منظم است؛پس برهان_نظم درسته؟.

12.          آیا فطرت‌_انسان، همان غریزه_حیوانی است؟.

13.          با اينكه فطرت و امور فطري معيار_خاصي ندارد،آیا وجود فطرت در انسان قابل_انكار است؟.

14.          در برخی انسانها حسی مثل حقیقت_جویی نیست.آیا بازهم میگویید امور فطری در انسانها مشترک است؟.

15.          برهان_فطرت بر وجود ميلي_دروني به خدا در همه انسانها تكيه مي كند؛پس چرا برخي ميلي به عبادت ندارند؟.

16.          ازكجامعلوم كه بيرونِ وجود_انسان، موجودي_كامل باشدكه بارسيدن به آن، ميل_به_كمال در انسان پاسخ داده شود؟.

17.          چرا بر امور_فطري تكيه ميكنيد در حاليكه امر فطري ملاك معتبري ندارد و همه ميتوانند هر چيز را امر فطري بدانند؟.

18.          چرا برخي، موجودات_جهان را بي_فايده و بيهوده شمرده و با همين دليل، جهان را بي_نظم ميدانند؟.

19.          آيا ميل به خدا همان ميل_كودك به پدر است كه تا پايان_عمر در او باقي مي ماند؟.

20.          با اينكه امور_فطري قابل انتقال به ديگران نيست،چرا برهان_فطرت بر انتقال_امور_فطري به ديگران تاكيددارد؟.

21.          آيا باورهاي_فطري همان هنجارهاي_اجتماعي است كه براساس تبليغات در انسانها شكل ميگيرد؟.

22.          چرا تسلسل سبب ميشود موجودي در عالم بوجود نيايد؟ اصلاً آيا موجودي در عالم هست؟.

23.          موجودات عالم به چند قسم تقسيم مي شوند؟.

24.          آيا موجودات_عالم خودشان، خودشان را به وجود آورده اند يا علت ديگري آنها را به وجود آورده است؟.

25.          برهان_امكان_و_وجوب در مورد اثبات وجود_خدا چه مي گويد؟ چرا موجودات نمي_توانند خود را بوجود آورند؟.

26.          باتوجه به اينكه دانشمندان اثبات كرده اند كه دنيا و ماده هميشه بوده،چرا دنيا، معلول و ممكن_الوجود است؟.

27.          آيا كشف_كردن علت_علمي يك پديده سبب بي_نيازي آن پديده از خدا مي شود؟.

 

 

 

عقاید و اعتقادات مسلمانان و شیعیان

 

2

 

 

 

2

 

3

 

 

 

4

 

عقاید

5

 

6

 

 

7

 

 

8

 

 

9

 

 

10

 

 

11

 

 

 

12

 

 

13

 

 

14

 

 

15

 

عقاید

16

 

 

17

 

 

18

 

 

19

 

 

20

عقاید

 

21

 

 

22

 

 

23

 

24


 

25


 

26


 

27

 

28

 

 

عقاید شیعه