فایل صوتی قرآن نهم

فایل صوتی قرآن نهم تقدیم شما دانش آموزان عزیز می گردد. جهت دریافت به ادامه مطلب مراجعه نمائید

باسمه تعالی

صوت روخوانی درس های قرآن نهم با صدای استاد پرهیزکار

https://www.aparat.com/v/kZ34D

صوت روخوانی قرآن نهم درس 1 با صدای استاد پرهیزکار

https://www.aparat.com/v/wkWE7

صوت روخوانی قرآن نهم درس 2 با صدای استاد پرهیزکار

https://www.aparat.com/v/A3p5a

صوت روخوانی قرآن نهم درس 3 با صدای استاد پرهیزکار

https://www.aparat.com/v/5flUT

صوت روخوانی قرآن نهم درس 4 با صدای استاد پرهیزکار

https://www.aparat.com/v/MKwbO

صوت روخوانی قرآن نهم درس 5 با صدای استاد پرهیزکار

https://www.aparat.com/v/ARrni

صوت روخوانی قرآن نهم درس 6 با صدای استاد پرهیزکار

https://www.aparat.com/v/rQeFg

صوت روخوانی قرآن نهم درس 7 با صدای استاد پرهیزکار

https://www.aparat.com/v/sgnXx

صوت روخوانی قرآن نهم درس 8 با صدای استاد پرهیزکار

https://www.aparat.com/v/KSjf0

صوت روخوانی قرآن نهم درس 9 با صدای استاد پرهیزکار

https://www.aparat.com/v/MBgsH

صوت روخوانی قرآن نهم درس 10 با صدای استاد پرهیزکار

https://www.aparat.com/v/iRvdS

صوت روخوانی قرآن نهم درس 11 با صدای استاد پرهیزکار

جهت گوش دادن

برای دانلود صوت روخوانی درس 1 تا 3 قرآن نهم با لحن فارسی  اینجا را کلیک کنید