فایل صوتی قرآن هفتم

فایل صوتی قرآن هفتم با فرمت های مختلف خدمت دانش آموزان گرامی تقدیم می گردد.

صوت روخوانی 6 درس اول قرآن هفتم با لحن فارسی

فیلم روخوانی 6 درس اول قرآن هفتم

صوت قرائت ترتیل کل قرآن هفتم با صدای استاد پرهیزکار

فیلم های آموزشی قرآن هفتم

دانلود فیلم آموزشی قرآن هفتم درس هفتم 7

دانلود فیلم آموزشی در س هفتم قرآن هشتم 8

دانلود فیلم آموزشی قرآن هفتم درس نهم 9

دانلود فیلم آموزشی درس دهم قرآن هفتم 10

دانلود فیلم آموزشی درس یازدهم قرآن هفتم 11

صوت کلمات سخت درس 8 تا 12 قرآن هفتم

.

“>صوت کلمات سخت درس 8 قرآن هفتم

صوت کلمات سخت درس 9 قرآن هفتم

صوت کلمات سخت درس 10 قرآن هفتم

صوت کلمات سخت درس  11 قرآن هفتم

صوت کلمات سخت درس 12 قرآن هفتم

جهت مشاهده آزمون های آنلاین رایگان قرآن هفتم روی عکس زیر کلیک کنید.