فیلم های آموزشی پیام های آسمانی هشتم

🎥📽🎞فیلم های آموزشی تدریس پیام های آسمانی پایه هشتم تدریس توسط مغلم نمونه استاد زینلی تقدیم می گردد

📢 قابل توجه دانش آموزان پایه هشتم

درس اول پیام های آسمانی هشتم

درس دوم پیام های آسمانی هشتم

درس سوم پیام های آسمانی هشتم

درس چهارم پیام های آسمانی هشتم

درس پنجم پیام های آسمانی هشتم

درس ششم پیام های آسمانی هشتم

درس هفتم پیام های آسمانی هشتم

درس هشتم پیام های آسمانی هشتم

درس نهم پیام های آسمانی هشتم

درس دهم پیام های آسمانی هشتم

درس یازدهم پیام های آسمانی هشتم

درس دوازدهم پیام های آسمانی هشتم

درس سیزدهم پیام های آسمانی هشتم

درس چهاردهم پیام های آسمانی هشتم

درس پانزدهم پیام های آسمانی هشتم

جهت مشاهده پاورپوینت های نهم اینجا را کلیک کنید