فیلم های قرائت روخوانی قرآن نهم همه درس ها

جهت مشاهده فیلم های قرائت روخوانی قرآن نهم همه درس های اول تا یازدهم روی لینک های زیر بزنید

باسمه تعالی

#صوت #روخوانی درس های #قرآن #نهم با صدای استاد #پرهیزکار

ترتیل قرآن نهم درس 1

https://www.aparat.com/v/kZ34D

ترتیل قرآن نهم درس 2

https://www.aparat.com/v/wkWE7

ترتیل قرآن نهم درس 3

https://www.aparat.com/v/A3p5a

ترتیل قرآن نهم درس 4

https://www.aparat.com/v/5flUT

ترتیل قرآن نهم درس 5

https://www.aparat.com/v/MKwbO

ترتیل قرآن نهم درس 6

https://www.aparat.com/v/ARrni

ترتیل قرآن نهم درس 7

https://www.aparat.com/v/rQeFg

ترتیل قرآن نهم درس 8

https://www.aparat.com/v/sgnXx

ترتیل قرآن نهم درس 9

https://www.aparat.com/v/KSjf0

ترتیل قرآن نهم درس 10

https://www.aparat.com/v/MBgsH

ترتیل قرآن نهم درس 11

https://www.aparat.com/v/iRvdS