لغات قرآنی

جهت آشنایی با لغات قرآنی می توانید به کتاب تفسیر یک جلدی قرآن کریم نوشته استاد بهرام پور مراجعه نمائید .
کتاب دیگری نیز توسط تفسیر جوان چاپ گردیده و لغات قرآنی را با توضیحات خوبی گردآوری نموده است.
یک کتاب نیز لغات پرکاربرد قرآنی را به ترتیب بیشترین تکرار جمع آوری نموده است.

اما بهترین و ساده ترین راه آموزش لغات قرآنی انس با قرآن است و یادگیری آرام آرام این لغات از طریق یافتن هم خانواده لغات در فارسی و حفظ آنها می باشد.
ان شاءالله آموزش هایی در این زمینه نیز ارائه خواهد شد.

برای آشنایی اولیه شما با لغات قرآنی جزوه زیر تقدیم می گردد

کتاب های دیگری نیز توسط مجموعه تفسیر جوان چاپ گردیده و حتی به صورت رایگان نیز در سایت این موسسه (http://www.tafsirejavan.com/) در دسترس است که برای کودکان و نوجوانان بسیار مفید است از جمله کتاب «لغت شناسی قرآن» که در زیر نیز فایل آن ارائه می شود. ()
لذا ما نیز عزیزان را جهت آشنایی با مفاهیم قرآنی به همین سه کتاب ارجاع داده و از عزیزان می خواهیم با مطالعه روزانه یک یا دو صفحه از کتاب ها بهره برده و زمینه آشنایی با معارف قرآنی را خود ایجاد نمایند.

لغت شناسی و مفاهیم قرآن کریم

نوشته     دکتر محمد بیستونی

انتشارات:        بيان جوان

http://www.tafsirejavan.com/index.php/component/booklibrary/592/view/58/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D9%85%D9%88%D8%B6%D9%88%D8%B9%DB%8C%20%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86%DB%8C/3/

جهت دانلود کتابهای دیگر تفسیر جوان به سایت زیر مراجعه نمائید.

www.tafsirejavan.com/