ماموریت حوزه

بسم الله الرحمن الرحیم

ماموریت حوزه دانش آموزی

تربیت دانش آموزان نخبه دینی، علمی، معنوی جهت تاثیرگذاری و رشد جامعه در راستای دین مداری در جامعه و پیشبرد انقلاب اسلامی و اعتلای کلمه حق در جهان

 

 

رئوس فعالیتهای نخبگان دین و دانش (حوزه دانش آموزی)

حوزه دانش آموزی