معرفی حوزه دانش آموزی

معرفی حوزه دانش آموزی

 

حوزه دانش آموزی تلاشی برای رسیدن به تمدن اسلامی است که در آن آموزه های دینی و فنی به صورت همزمان ارائه می شود و در آن دانشمندان و نخبگان دین و دانش پرورش می یابند

برای رسیدن به این هدف آموزش ها و روش های زیر اتخاذ شده است که به صورت مختصر و طرحواره ارائه می گردد

 

 

 

 

 

 

جدول درسی حودان