منطقه 4 تهران

 

در صورتی که مدرسه یا مجموعه ای درخواست مجوز جهت تشکیل حوزه دانش آموزی را دارد پس از مطالعه قسمت آموزش همین سایت ؛ به مسئول قرآن و نماز منطقه 4 آموزش و پرورش مراجعه نموده و درخواست خود را اعلام دارد ضمنا درخواست مکتوب خود را نیز در همین سایت به همراه تلفن و ایمیل خود در بخش زیر ثبت نمائید

 

 

   

   

   

   

  گزارش هایی از عملکرد حوزه در منطقه 4

   

   

  جشن غدیر در پارک کوثر شیان هفتم (لویزان)