نکات کلیدی هر جزء قرآن به صورت اینفوگرافی

در اینجا نکات قرآن در هر جزء ارائه می گردد و سوالات تستی هر جزء نیز برای سنجش شما ارائه شده است.

این نکات به صورت اینفوگرافی تقدیم می گردد که توسط سایت تبیان طراحی گردیده است و ما نیز سوالات هر بخش را اماده نموده ایم

پس از مطالعه نکات فوق به سوالات زیر پاسخ دهید و سطح خود را بسنجید

باسمه تعالی

سوالات تستی نکات کلیدی قرآن

تهیه شده در حوزه دانش آموزی

1400-3-22

جزء1

1.     دو اهرمی که برای حل مشکلات در سوره بقره اشاره شده است چیست؟

نمازو حج

نماز و خمس

نماز و شکیبایی

نماز و دعا

2.     در احکام دین ،  ……  و انتخابی عمل نکنید.

احساسی

سلیقه ای

عجولانه

جانبدارانه

3.     آگاه باشید خداوند از همه امور …… شما با خبر است

پنهان

آشکار

دنیا

پنهان و آشکار

جزء 2

4.     در سختی، بیماری و تنگدستی ………………. که این همان نیکوکاری است. (بقره، 177)

نماز بخوانید

دعا کنید

شکیبا باشید

توکل کنید

5.     از مالی که …………………….. به خویشان، یتیمان و نیازمندان انفاق کنید. (بقره، 177)

نیازدارید

نیاز ندارید

دوست دارید

اضافه دارید

6.     مرا ………………… تا شما را اجابت کنم. (بقره: 186)

اطاعات کنید

بخوانید و دعا کنید

در نظر بگیرید

یاری کنید

7.     در کارهای خیر از یکدیگر …………… بگیرید (بقره: 143)

انگیزه

یاد

سبقت

یاری

8.     خدا را یاد کنید تا خدا شما را ………….. کند (بقره 153)

یاری

یاد

نصرت

حمایت

9.     به بندگانم …………. دهید تا به شما چند برابر بازگردانم (بقره245)

وام

هدیه

آموزش

ربا

جزء3

10.                        کدام مورد درباره انفاق و صدقه صحیح نیست؟

اگر انفاق کنید خداوند چندبرابر آن را پس می دهد

به کسانی که صدقه می دهید با لحن خوب صحبت کنید

در پنهانی انفاق کنید که باعث بخشش گناهان می شود

حتی از آنچه دوست ندارید انفاق کنید بازهم به نیکوکاری می رسید

11.                        کدام جمله صحیح نیست؟

از ربا دوری کنید که برکت ندارد و خدا درآمد رباخوار را نابود می کند

به بدهکار مهلت دهید

خداوند از هرکس به اندازه توانایی اش تکلیف می خواهد

با کافران دوستی کنید تا شما را یاری کنند

12.                        دینی جز ………………… را نپذیرید که پذیرفته نمی شود و از زیانکاران خواهید بود.

ادیان الهی

مسیحیت و اسلام

اسلام

مسیحیت و یهودیت و اسلام

جزء 4

13.                        کدام جمله صحیح نیست؟

از تفرقه دوری کنید و دین را محور وحدت قرار دهید

مردم را به خوبی سفارش کنید و از زشتی بازدارید تا خوشبخت شوید

سفره دلتان را پیش دشمن بازنکید که آنها دوست دارند همیشه در سختی باشید

14.                        بدانید که از طریق جانتان آزمایش نمی شوید

15.                        کدام جمله صحیح نیست؟

توبه حتی دم مرگ هم قبول می شود

خشن و تندخو نباشید تا محبوب مردم شوید

در هنگام رفاه و سختی از حال نیازمندان غافل نشوید

در برابر فتنه ها هم بستگیتان را تقویت کنید

جزء 5

16.                        همسر شایسته کیست؟

متواضع است

نگهدار اسرار است

نگهدار اموال است

همه موارد

17.                        مدیریت خانواده با ……….. است و او موظف است …………………

مرد – بچه ها را تربیت کند

زن – بچه ها را تربیت کند

مرد -هزینه های زندگی را تامین کند

زن- هزینه های زندگی را تامین کند

18.                        کدام جمله غلط است؟

در خوبی کردن به خویشان، یتیمان ، نیازمندان و همسایگان سنگ تمام بگذارید

سهل انگاری و اشتباه خود را به دیگری نسبت ندهید

اگر به شما خوبی شد ، به صورتی بهتر یا دست کم به همان صورت جواب دهید

عادل باشید تا جایی که به ضرر خود و والدین خود عمل نکنید

جزء 6

19.                        هر کس برای زنده نگهداشتن انسانی تلاش کند انگار به ……………. زندگی بخشیده است.

بیشتر مردم

ده نفر

1000 نفر

همه مردم

جزء 7

20.                        چرا نباید به مقدسات دیگران توهین کرد؟

مقدسات دیگران هم در اصل مقدس هستند

باید به مقدسات دیگران اعتقاد داشت

چون برای تلافی به خدا و مقدسات ما توهین می کنند

مقدسات دیگران مهم هستند

جزء 8

21.                        کدام جمله صحیح نیست؟

فرزندان خود را از ترس فقر سقط نکنید و نکشید که روزی آنها با خداست

همیشه مسیر اکثریت مسیر هدایت است

بعد از برقراری امنیت و آرامش در جامعه هرج و مرج راه نیندازید

کم فروشی نکنید

جزء9

22.                        کدام یک از موارد زیر نتیجه اش را ندارد؟ (کدام مورد صحیح نیست؟)

ایمان و رفتار صحیح مردم ç باز شدن درهای نعمت خدا به رویشان

غفلت مردمç خشکسالی و کمبود محصولات

مراقبت از اعمال (تقوا) ç فعال شدن نیروی تشخیص حق از باطل در انسان

سکوت و گوش دادن به آیاتی که تلاوت می شود ç حفظ شدن آیات الهی

جزء10

23.                        کدام مورد صحیح نیست؟

نزاع و جر وبحث با یکدیگر نکنید چون باعث سستی شما می شود و میرویتان تضعیف می شود

خداوند نعمت هیچ ملتی را به بلا تغییر نمی دهد مگر آنکه خودشان با رفتارشان شرایط را تغییر دهند

مهیاکردن تجهیزات نظامی شما نباید دشمنان را به وحشت بیندازد

مات و مبهوت اموال و اولاد فراوان بی دین ها نشوید که خدا با همین ها در دنیا عذابشان خواهد کرد

جزء 11

24.                        کدام جمله صحیح نیست؟

خدا به هیچ کس ظلم نمی کند و این مردم اند که به خودشان ستم می کنند.

قرآن درمانی برای دردهای روحیتان و کتاب راهنما و رحمت ویژه خداست.

با راستگویان و کسانی که ظاهر و باطنشان یکی است رفاقت و همراهی کنید.

حدس و گمان و خیال برای  شناخت حقیقت استفاده کنید

جزء 12

1.     کدام جمله صحیح نیست؟

کارهای خوبی مثل نماز خاصیتی دارند که بدی ها را از بین می برند

اگر خدا بخواهد هر کار نشدنی ، شدنی می شود

سود و رزق کم حلال برای شما بهتر است از درمدهای بسیار ، اما حرام

کسی که فقط برای دنیا دوندگی می کند نتیجه اش را کامل نمی گیرد

جزء 13

2.     شاکر نعمت های خدا باشید که حتما نعمت ها و سرمایه های وجودیتان …………

مهم است

زیاد می شود

کم می ود

باقی می ماند

جزء14

3.     جامعه ای که کفران نعمت کند دچار ………………. می شود

فقر

رکود اقتصادی

نا امنی

همه موارد

جزء 15

4.     درباره هیچ کاری نگو فردا انجام می دهم مگر اینکه ………..

مشورت کنی

برنامه ریزی کنی

دعا کنی

ان شاء الله بگویی

جزء16

5.     خانواده ات را به  ……………….  سفارش کن و خودت هم به آن مداومت داشته باش

نماز

روزه

حچ

خمس

جزء 17

6.     در حوادث ناگوار ……….

نماز بخوانید

صبور باشید

در راه خدا انفاق کنید و دست دیگران را بگیرید

همه موارد

جزء18

7.     …………….. نگاه ناپاک به نامحرم نداشته باشید و پاکدامن باشید چرا که ……………….. را در دل می نشاند

آقایان – عصبانیت

آقایان- وابستگی

آقایان و خانم ها- بذر شهوت

آقایان و خانم ها- وابستگی

جزء 19

8.     در قیامت ……………… به کار می آید

فرزند

همسر

دل پاک و بی گناه

همه موارد

9.     کسی که توبه کند و کار خوب انجام دهد خدا هم بدی هایش را ……………..

می بخشد

پاک می کند

به خوبی تبدیل می کند

نمی بیند

جزء 20

10.                        احسان به والدین  …………. است و اطاعت از آنها تا جایی که ……………

مطلق و همیشگی- همیشگی

بیشتر مواقع- همیشگی

مطلق و همیشگی- تا جایی که نافرمانی خدا نباشد

بیتر ماقع- بیشتر مواقع

جزء 21

11.                        بر اثر گناهان که مرتکب می شوید انواع بدبختی و بلا در جای جای دنیا رخ می دهد تا شاید …….

پاک شوید

صبور شوید

به خود بیایید

گناه نکنید

جزء22

12.                        ای زنان ………………… که بیماردلان در شما طمع می کنند

با ناز  وعشوه راه نروید

با ناز و عشوه سخن نگویید

بلند صحبت نکنید

آرام صحبت نکنید

جزء23

13.                        شیطان به عزت خداوند قسم خورده است که انسان را گمراه کند مگر کسانی که ……….

نماز می خوانند

ذکر دائم دارند

در بندگی خود خالص هستند

ذکات می دهند

جزء 24

14.                        آگاه باشید که در قیامت ، …………… علیه شما شهادت می دهند

دوستان

دشمنانتان

نزدیکانتان

گوش، چشم و پوست بدنتان

جزء25

15.                        جواب بدی ……………… همان بدی است ولی بهتر است که از حق خود بگذرید و صلح و سازش کنید

عین همان بدی –

کمتر از آن بدی

بیشتر از آن بدی

دوبرابر همان بدی

جزء 26

16.                        اگر آدم فاسقی برایتان خبری آورد

قبول کنید

رد کنید

درباره صحتش تحقیق کنید

رد نکنید

جزء27

17.                        در راه خدا قرض الحسنه دهید که گویا به خدا قرض داده اید و خدا نیز ……….. را به شما پاداش می دهد

برابرش

دوبرابرش

چند برابرش

سه برابرش

جزء28

18.                        اگر مراقب اعمالتان باشید و گناه نکنید ، خدا راه خلاصی از مشکلات را باز کرده و از جایی که فکر نمی کنید ………….

موفقتان می کند

روزی می دهد

آرامش می دهد

پیروزتان می کند

جزء29

19.                        در روز  قیاممت گنهکار آرزو می کند کاش می توانست ……….. را فادای خود کند تا نجات یابد

همسر

برادر

فرزند

همه موارد

جزء 30

20.                        برنامه درست زندگی چیست؟

خدا را واقعی بپرستید

حق طلب باشید

نماز به پا دارید و صدقه بدهید

همه موارد

جزء11

با راستگویان و کسانی که ظاهر و باطنشان یکی است رفاقت و همراهی کنید. توبه / 119

در انفاق ، کمیت و مقدار مهم نیست، چه کم باشد چه زیاد، در نزد خدا اجردارد. توبه / ۱۲۱

عده ای از مسلمانان باید دنبال جهاد علمی و فرهنگی باشند و معارف دین را یاد بگیرند. توبه 122

از حدس و گمان و خیال پیروی نکنید که خیال بافی اصلا به درد شناخت حقیقت نمی خورد. یونس / ۳۶

هیچ فردی در مقابل اعمال دیگری مسئولیتی ندارد و هرکس پاسخگوی اعمال خودش است. یونس / ۴۱

خدا به هیچ کس ظلم نمی کند و این مردم اند که به خودشان ستم می کنند. یونس / ۴۴

قرآن درمانی برای دردهای روحیتان و کتاب راهنما و رحمت ویژه خداست. یونس / ۵۷

خداوند در مورد مردم لطف و بخشش دارد ، ولی بیشترآنها سپاسگزار نیستند.يونس / 60

بر دوستان خدا « در مواجهه با حوادث سخت» نه ترسی غلبه می کند و نه غصه میخورند.يونس ۶۲