هیات امنا

در هیئت امنای این مجموعه نمایندگان حوزه علمیه امام خمینی (ره) و حوزه علمیه امیرالمومنین (ع) حضور دارند.