سوال و پاورپوینت پیام های آسمانی

در اینجا کتاب ها و پاورپوینت های پیام های آسمانی ارائه و درآینده آموزش تصویری آنها نیز ارائه خواهد شد

کتاب درسی پیام های آسمانی

دانلود کتاب پیام های آسمانی پایه هفتم 

 دانلود کتاب پیام های آسمانی پایه 8 دبیرستان دوره اول

دانلود کتاب پیام های آسمانی پایه 9 دبیرستان دوره اول

جزوه های پیام های آسمانی

جزوه سوالات تشریحی کتاب  پیام های آسمانی پایه هشتم

جزوه پیام آسمانی پایه 7هفتم

آموزش نموداری پیام آسمانی پایه 8 و 7

تدریس پیام های آسمانی پایه 7 با نمودار

تدریس پیام های آسمانی پایه 8 با نمودار

جهت مشاهده فیلم های آموزشی پیام های آسمانی هفتم اینجا را کلیک کنید

جهت مشاهده فیلم های آموزشی پیام های آسمانی هشتم اینجا را کلیک کنید.

جهت مشاهده فیلم های آموزشی پیام های آسمانی نهم اینجا را کلیک کنید

جهت خرید پاورپوینت های باز و قابل ویرایش به قسمت زیر همین سایت مراجعه نمائید.

جهت خرید پاورپوینت ها روی نوشته زیر هر عکس بزنید. قیمت هر پاورپوینت 5100 تومان می باشد

 

 

 

 

کتاب درسی پیام های آسمانی

دانلود کتاب پیام های آسمانی پایه هفتم 

 

 دانلود کتاب پیام های آسمانی پایه 8 دبیرستان دوره اول

 

دانلود کتاب پیام های آسمانی پایه 9 دبیرستان دوره اول

 

جزوه های پیام های آسمانی

جزوه سوالات تشریحی کتاب  پیام های آسمانی پایه هشتم

جزوه پیام آسمانی پایه 7هفتم

 

 

 

آموزش نموداری پیام آسمانی پایه 8 و 7

تدریس پیام های آسمانی پایه 7 با نمودار

 

تدریس پیام های آسمانی پایه 8 با نمودار

 

جهت مشاهده فیلم های آموزشی پیام های آسمانی هفتم اینجا را کلیک کنید

جهت مشاهده فیلم های آموزشی پیام های آسمانی هشتم اینجا را کلیک کنید.

جهت مشاهده فیلم های آموزشی پیام های آسمانی نهم اینجا را کلیک کنید

 

جهت خرید پاورپوینت های باز و قابل ویرایش به قسمت محصولات همین سایت مراجعه نمائید.

پاورپوینت هفتم درسهای 1 و2 و3 پیام های آسمانی

 

 

پاورپوینت پیام های آسمانی پایه هفتم استاد زینلی (دبیر مدرسه هوشمند شهید رضوی منطقه 15)

درس اول

درس اول پایه هفتم

پاورپوینت درس اول پایه هفتم

درس دوم پایه هفتم

درس سوم پایه هفتم

درس چهارم پایه هفتم

درس پنجم پایه هفتم

درس ششم پایه هفتم

درس هفتم پایه هفتم

درس هشتم پایه هفتم

درس  9 پایه هفتم

درس  پایه هشتم درس 10

درس 11 

درس 12

درس 13

 درس 14

درس پانزدهم پایه هفتم

 

پاورپوینت های هشتم

پاورپوینت درس اول پایه هشتم (1)

پاورپوینت درس دوم پایه هشتم

پاورپوینت درس سوم پیام های آسمانی هشتم

پاورپوینت درس چهارم پیام های آسمانی پایه هشتم

درس پنجم پیام های آسمانی پایه هشتم

پیام های آسمانی پایه هشتم درس 6

 

 

 

نام موضوع دانلود پاورپوینت نمونه دیگر پاورپوینت دانلود نمونه سئوالات درس
پیام های آسمانی پایهشتم  درس 1 پاورپوینت درس اول پایه هشتم (1) پاورپوینت درس اول پایه هشتم  
پیام های آسمانی پایه هشتم  در پاورپوینت درس دوم پایه هشتم به نام خدادانیال حسینی درس2 عفو گذشت  
پیام های آسمانی سال هشتم (دبیرستان دوره اول سال 8) درس 3 پاورپوینت درس سوم پیام های آسمانی هشتم درس سوم پیام آسمانی هشتم  
پیام های آسمانی سال هشتم (دبیرستان دوره اول سال 8) درس 4  پاورپوینت درس چهارم پیام های آسمانی پایه هشتم پیام آسمانی هشتم درس چهارم نیکبخت سئوالات نمونه سئوالات درس 4 پیام های آسمانی پایه 8
پیام های آسمانی سال هشتم (دبیرستان دوره اول سال 8) درس 5   پیام آسمانی هشتم درس پنجم  
پیام های آسمانی سال هشتم (دبیرستان دوره اول سال 8) درس 6 پیام آسمانی هشتم درس ششم درس 6 پایه هشتم-نردبان آسمان کاری از دانیال درخشنده ، محمد حسین حاجی فتح الله ، آرمیا نریمانی ، معراج مرادی ، مهدی مولایی محمد صالح سبحانی سئوالات درس 6 پایه هشتم
پیام های آسمانی سال هشتم (دبیرستان دوره اول سال 8) درس 7 پیام آسمانی هشتم درس هفتم    سئوالات درس 7 پیام های آسمانیsoal  dars 7
پیام های آسمانی سال هشتم (دبیرستان دوره اول سال 8) درس 8 پیام آسمانی هشتم درس هشتم علی نقیان درس 8 پایه 8

 

درس 8 پایه هشتم مجید جلال

سئوالات درس 8 پیام های آسمانیsoal dars 8
پیام های آسمانی سال هشتم (دبیرستان دوره اول سال 8) درس 9 پیام آسمانی هشتم درس نهم        طرازیان پایه هشتم سوالات درس 9
پیام های آسمانی سال هشتم (دبیرستان دوره اول سال 8) درس 10 پیام آسمانی هشتم درس دهم    
پیام های آسمانی سال هشتم (دبیرستان دوره اول سال 8) درس 11 پیام آسمانی هشتم درس یازدهم   سئوالات درس 11 پایه هشتم – آفت های زبان
پیام های آسمانی سال هشتم (دبیرستان دوره اول سال 8) درس 12 درس دوازدهم پیام آسمانی هشتم ارزش کار محمد مهدی محبی درس 12  
پیام های آسمانی سال هشتم (دبیرستان دوره اول سال 8) درس 13 پیام آسمانی هشتم درس سیزدهم    
پیام های آسمانی سال هشتم (دبیرستان دوره اول سال 8) درس 14 پیام آسمانی هشتم درس چهاردهم    
پیام های آسمانی سال هشتم (دبیرستان دوره اول سال 8) درس 15 پیام آسمانی هشتم درس پانزدهم    

 

درس پنجم پیام نهم

درس چهارم پیام نهم درس دهم پیام نهم

درس دوازدهم پیام نهم

درس دوم پیام نهم

درس سوم پیام نهم

درس پنجم پیام نهم

درس چهارم پیام نهم

درس دهم پیام نهم

درس دوازدهم پیام نهم

درس دوم پیام نهم

درس سوم پیام نهم

درس ششم پیام نهم

درس نهم پیام نهم

درس هشتم پیام نهم

درس هفتم پیام نهم

درس یازدهم پیام نهم

 

 

 

ردیف نام موضوع دانلود پاورپوینت پاورپوینت دیگر سئوالات

1

پیام های آسمانی سال نهم درس 1 درس اوِل پیام نهم پاورپوینت درس اول پایه نهم استاد زینلی  

2

پیام های آسمانی سال نهم درس 2 درس دوم پیام نهم    

3

پیام های آسمانی سال نهم درس 3   درس سوم پیام نهم خیری. بهادری. سلحشورزاده. محمدی. درس3 پایه نهم  

4

پیام های آسمانی سال نهم درس 4  درس چهارم پیام نهم dars4 محمد نیک بخت. درس3 همه چیز در دست تو  

5

پیام های آسمانی سال نهم درس 5  درس پنجم پیام نهم    

6

پیام های آسمانی سال نهم درس 6 درس ششم پیام نهم    

7

پیام های آسمانی سال نهم درس 7 درس هفتم پیام نهم علی نقیان پایه هشتم درس 7 یک فرصت طلایی روزه  

8

پیام های آسمانی سال نهم درس 8 درس هشتم پیام نهم پایه هشتم درس هشتم دینی 8 راودمند- مرادقلی- میری  

9

پیام های آسمانی سال نهم درس 9 درس نهم پیام نهم    

10

پیام های آسمانی سال نهم درس 10    درس دهم پیام نهم   یونس طرازیان درس 10 پایه نهم سئوالات درس دهم پایه نهم پیام های اسمانی

11

پیام های آسمانی سال نهم درس 11 درس یازدهم پیام نهم    

12

پیام های آسمانی سال نهم درس 12 درس دوازدهم پیام نهم    

13

پیام های آسمانی سال نهم درس 13      

14

پیام های آسمانی سال نهم درس 14      

15

پیام های آسمانی سال نهم درس 15      
 

 

 

نمونه سئوالات درس پیام آسمانی پایه هشتم

 

محمد صالح سبحانی سئوالات درس 6 پایه هشتم      

 سئوالات درس 7 پیام های آسمانیsoal  dars 7              

سئوالات درس 8 پیام های آسمانیsoal dars 8    

سئوالات درس 4 پیام های آسمانی پایه 8            

طرازیان پایه هشتم سوالات درس 9
       

طرازیان پایه هشتم سوالات درس 8          

 

نمونه سئوال و برگه امتحانی خرداد ماه با پاسخ

نمونه سوالات خرداد ماه شماره1 

139510نمونه سوالات خرداد ماه شماره 2

پاورپوینت های پیام های آسمانی پایه هشتم

پیام آسمانی هشتم درس 7                 پیام آسمانی هشتم درس 1                  پیام آسمانی هشتم درس 2               

  پیام آسمانی هشتم درس    3                       پیام آسمانی هشتم درس 4              پیام آسمانی هشتم درس 5          

      پیام آسمانی هشتم درس 6

 

 

 

 

کار کلاسی و پاورپوینت های با موضوعات دینی دانش آموزان

درس-هشتم-احکام

باقری اهشتم 17حکام-نماز

امیر صدرا محمدی و الوندی

اصول دینی وفروع – عرشیا احمدی 20 دینی

وافری احکام 10 جوانان

دینی درس۱۵ رضا سلطانی فر

موضوع= درس9 تدبیر میرزایی و ایوانی- پایه هشتم زندگانی

دینی تقیان باقری احمدی- توحید

پیام رحمتی – اصول دین

محققان.محمد جواد باقری- دانیال مرادی محمد امین سهرابی نا-یوسف متولیان

Presentation2تقی زاده 9-

1

ارزش کار

اصول الدین- کربلایی محمودپور رشوند رضایی)

اصول الدین

دینی – حسین زاده درس 7 پایه هشتم

ffffff امام زمان عج و علائم غیبت    – نعیمی پور دانش پژوه -زالی -ابراهیم خانی پایه نهم

dars 3 محمد نیک بخت

غیبت امام زمان عج

غیبت امام زمان عج – ترکزبان

 

 

 

باسمه تعالی

نمونه سئوالات درس های پیام آسمانی پایه هشتم

 

 

 ((سوالات درس 4دینی ))

1- مفهوم آیه ی روبرو چیست ؟                                   ثم لتسئلن یومئذ عن النعیم

پس در آن روز درباره نعمت از شما سوال خواهد شد

درس 4 سوال یک کادر سبز رنگ ص 34

 

2- امام صادق ( ع ) درباره ی نعمت هایی که از ما سوال می شود  چه فرموده اند ؟

(( خداوند کریم تر وسانش بالاتر از آن است که طعامی به بنده اش بدهد وآن را برایش حلال و گوارا سازد آن گاه از آن بازخواست نماید بلکه منظور نعیم در این آیه نعمت محمد وآل محمد ( ص ) است که به شما ارزانی داشته است . در روز قیامت  درباره نعمت ولایت ما اهل بیت از شما سوال خواهد شد ))

درس 4 سوال دو سخن امام ص 34

 

3- میزان بهره ی هر انسان از قرآن چه قدر است و به چه چیزی بستگی دارد؟

هر کس به این معجزه جاویدان پیامبران ( ص) مراجعه کند می تواند در سطح فهم ودانش خود از آن بهره ببرد.

درس 4 سوال سه ص 36 بالای صفحه

 

4-چرا خداوند پیامبر اکرم ( ص ) را اولین معلم قرار داد؟

زیرا ایشان بهتر از هر انسان دیگری می داند که هر آیه از قرآن در چه زمانی و به چه علتی نازل شده است و مفهوم و تفسیر آن چیست

درس 4 سوال چهار ص 36 وسط صفحه

 

5- چرا مردم زمان پیامبر ( ص ) دچار حیرت و سرگردانی نمی شدند؟

چون مردم هر سوالی داشتند از پیامبر رحمت می پرسیدند.

درس 4 سوال پنج ص 36 وسط صفحه

 

6- پیامبر اکرم ( ص ) برای هدایت مردم بعد از خود چه برنامه ای طراحی کرد ؟

رسول خدا از ابتدای بعثت به دستور خداوند برنامه کامل و دقیقی برای هدایت مردم طراحی کرده بود که حتی سعادت انسان های پس از خود را نیز تضمین می کرد این برنامه عبارت بود از تربیت معلمان ویژه برای فهم و آموزش معارف عمیق قرآن

درس 4 سوال شش ص 36 پایین صفحه

 

7- حدیث ثقلین را بنویسید.

ای مردم من از میان شما می روم و دو چیز گرانبها را در میان شما باقی می گذارم. تا وقتی به آن دو پناه ببرید گمراه نخواهید شد یکی کتاب خدا و دیگری عترت و اهل بیتم این دو هرگز از هم جدا نخواهند شد تا آن هنگام که در کنار چشمه کوثر به من ملحق شوند پس خوب مراقب باشید که بعد من با این دو چگونه رفتار می کنید

درس 4 سوال هفت ص 37 پایین صفحه

 

 

 

 

 

 

باسمه تعالی

محمد صالح سبحانی کلاس:8/1

درس :  6 پایه هشتم نردبان آسمان

 

امیرمومنان حضرت علی(ع) درباره نماز چه می فرماید؟

ای مردم مراقب نماز هایتان باشید و خودتان را با نماز به خدا نزدیک کنید. آیا نمی شنوید که وقتی ازدوزخیان می پرسند چه چیزی شما را به دوزخ کشانید می گویند))ما از نمازگزاران نبودیم))؟ به درستی که نماز گناهان را مانند برگ های پاییزی فرو می ریزد وغل و زنجیر گناهان را از گردن ها می گشاید.

پیامبرخدا (ص)نمازرا به چه چیزی تشبیه کردند؟

پیامبرخدا(ص) نماز را به چشمه آبی تشبیه کرده است که دربرابر خانه کسی جریان داشته باشد و او هر شبانه روز پنج مرتبه خود را درآن شست وشو دهد پس هرگز آلودگی در بدن او باقی نمی ماند.

درسخنان معصومین ازنماز به چه عنوان یاد شده است؟

به عنوان((ستون دین)) و ((معراج مومنان)) و ((سد محکمی در برابر شیطان )) یاد شده است.

سه مورد ازآداب نمازرا بنویسید؟

-1خواندن اذان واقامه قبل نماز-2 خواندن نمازدرمسجد-3برپایی نماز به جماعت.

حضرت علی(ع) درمورد خواندن اذان واقامه قبل از نماز چه فرموده است؟

واقامه بگوید وبه نماز بایستد دوصف ازفرشتگان پشت سراو به نماز می ایستند که ابتدا وانتهای این دو صف دیده نمیشود و کسی که فقط اقامه بگوید ونماز بخواند پشت سرش یک صف از فرشتگان به نماز می ایستند.

مفهوم عبارت های زیررا بنویسید؟

الله اکبر _خداوند را از همه بزرگ تر شمردن

اشهدان لا اله الا الله _شهادت به یگانگی خداوند دادن

اشهدان محمدا رسول الله _شهادت به پیامبری حضرت محمد (ص) دادن.

پیامبر اکرم(ص) درمورد موذن چه می فرماید؟

بخشی از ثواب نماز همه نمازگزاران سهم موذنی است که مردم با صدای اذان او به نماز ایستاده اند.

امام صادق(ع) درباره مسجد چه می فرماید؟

به مسجد آمدن را جدی بگیرید چرا که مساجد خانه های خداوند درزمین هستند و هرکس با طهارت به مسجد برود خداوند گناهان او را پاک می کند و(نام) او را در میان زائران خود می نویسد.

چه مقدارخون دربدن یا لباس نمازگزارباعث باطل شدن نماز می شود؟

اگرمقدارخون از یک سکه کوچک کمتر باشد.

آیا به جز خون نجاسات دیگر هم کمتر از یک سکه باشند باز هم نماز صحیح است؟

خیر

سه مورد از شرایط لباس و مکان نمازگزار را بنویسید؟

-1لباس و مهر نمازگزار پاک باشد.

-2مکان و لباس نمازگزار غصبی نباشد.

-3لباس و گردنبند و انگشتر مرد از جنس طلا نباشد.

درمیان احکام اسلامی هیچ موضوعی به اندازه نماز مورد تاکید و سفارش پیشوایان دین قرار نگرفته است.

ترک نماز می تواند انسان را به مرزهولناک کفر و بی ایمانی بکشاند.

 

 

 

 

1)چهار مورد از خصوصیات ماه رمضان را بنویسید؟               

 

صفحه59 (ماه برکت………….خواهد گذشت)

 

2)رسول اکرم(ص)درباره اهمیت روزه چه می فرماید؟

                صفحه 60 (روزه………….آخرت)

 

3)فواید روزه رانام ببرید؟

صفحه 60 و61 (سر تیتر1 و 2 و3)

4)چگونه روزه صبر و تقوا را تقویت میکند؟

صفحه60 (کسی که………..مقاومت کند)

 

5)چگونه روزه سبب توجه به محرومان میشود؟

 

صفحه61 (ثروتمندان…………کمک کنند)

 

6)چگونه روزه باعث حفظ سلامتی میشود؟

صفحه61 (نتیجه تحقیقات…………..سالم بمانید)

 

7)مبطلات روزه را نام ببرید؟

صفحه63 (سرتیتر1 و 2 و 3)

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                    

 

 

1)احکام اسلام درحقیقت چه چیزی هستند؟

صفحه 67(درحقیقت……………..محافظت کند)

 

2)احکام مربوط به محرم ونامحرم نمونه ای ازقوانین اجتماعی اسلام است.                            

نامحرم ها        

        محرم ها     

دختر عمو

دختر عمه

بدر    

 مادر   

زن داداش

دختر خاله

عمه    

برادر     

خواهر زن

دختر دایی

خاله   

خواهر 

همسایه ها

زن عمو

همسر  

مادربزرگ

غریبه ها

زن دایی

نوه و دختر

بدربزرگ

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  .                                                             

 

 

3)سه مورد از قوانین اجتماعی اسلام را نام ببرید؟                  

صفحه68و69 (سرتیتر 1 و 2 و 3)

 

 

4)امام صادق (ع) درباره نگاه به نامحرم چه می فرماید؟

صفحه68  (نگاه کردن…………دارند)                                                     

 

 

 

5)چه ارتباطی میان نگاه و گناه وجود دارد؟

صفحه68 (میان نگاه…………….اضطراب)

 

 

 

6)به گفته رسول اکرم(ص)چگونه میتوان شیرینی ارتباط با خدا را در دل ایجاد کرد؟

صفحه 68 (هرکس………..ایجاد میکند)

 

 

7)حفظ گفتار دربرابرنامحرم را توضیح دهید؟

صفحه 68 (دومین………..نشود)

 

 

 

8)ازگفتار هایی که باعث تحریک نامحرم میشود با مثال بنویسید؟

صفحه69 (سخن گفتن………….است)

 

 

 

9)چرا مقدار بوشش مردان و زنان متفاوت است؟

صفحه69 (دلیل……………..است)

 

 

10)حجاب و بوشش مناسب زن سبب چه میشود؟

صفحه69 (زیبایی های او…………….می ماند)

 

11)دو مورد از آثاربی توجهی به حجاب را بنویسید؟

صفحه69و70 (نادیده گرفتن……………سبرند)

 

 

12)یک بانوی با حجاب با بوشش و رفتارمتین خود به دیگران چه چیزی را می فهماند؟

صفحه70 (حاضر…………….میگذارد)

 

 

13)بی توجهی به حجاب چه آثاری دارد؟

صفحه 70 (برتگاه……………….می سازد)

 

 

 

باسمه تعالی

درس 8 : نشان ارزشمندی پایه هشتم

پارسا طرازیان

1.احکام اسلامی در حقیقت چه چیزی هستند ؟

صفحه ی 67/از خط پنجم/از در حقیقت تا اخر پاراگراف/محافظت کند.

 

2.سه مورد از قوانین اجتماعی اسلامی را نام ببرید ؟

صفحه ی 68/حفظ نگاه/ حفظ گفتار/ داشتن پوشش مناسب.

 

3.امام صادق (ع) درباره ی نگاه به نامحرم چه میفرماید ؟

صفحه ی 68/کل پاراگراف سبز بالا.

 

4.چه ارتباطی بین نگاه و گناه وجود دارد ؟

صفحه ی 68/از اول خط سوم زیر پاراگراف سبز(میان نگاه) تا اخر پاراگراف(اضطراب).

 

5.طبق فرمایش پیامبر(ص) چگونه میتوان شیرینی ارتباط با خدا را در ذهن ایجاد کرد ؟

صفحه ی 68/کل پاراگراف دوم (پایین).

 

6.از همین روایت پیامبر چه میفهمید ؟

صفحه ی 68/چهارمین خط از پایین/از (بهتر است) تا اخر پاراگراف (احساس کنیم).

 

7.حفظ گفتار در برابر نامحرم را توضیح دهید ؟

صفحه ی 68/ دو خط اخر صفحه.

 

8.چند نمونه از اعمالی که باعث تحریک نامحرم میشود را مثال بزنید ؟

صفحه ی 69/خط اول از (سخن گفتن) تا اخر خط بعدش (حرام است).

 

9.چرا مقدار پوشش مردان و زنان متفاوت است ؟

صفحه ی 69/از خط چهارم زیر تیتر 3 از (سبب میشود) تا اخر سه خط بعد (نگهداری میکنند).

 

10.حجاب و پوشش مناسب زنان سبب چه میشود ؟

صفحه ی 69/خط بعد از جواب سوال 9 (از سبب میشود) تا اخر پاراگراف (سالم میماند).

 

 

11.یک بانوی با حجاب با پوشش و رفتار متین خود به دیگران چه چیزی را میفهماند ؟

صفحه ی 70/از خط سوم (حاضر نیست) تا اخر خط بعد.

 

 

 

 

 

 

درس 9 : تدبیر زندگانی پایه هشتم

پارسا طرازیان

1.از کجا میفهمیم که دیدگاه کسانی که میگویند نباید از امکانات دنیا بهره برد اشتباه است ؟

صفحه ی 75/خط دوم از (اگر رسیدن) تا خط بعد (آنها نبود).

 

2.قران کریم چگونه با توبیخ کسانی که بی دلیل خود را از نعمت های الهی محروم کرده اند ؟

صفحه ی 75/کل معنی آیه ی اول (بگو:).

 

صفحه ی 75/(آیه ی دوم با معنی ان مهم است).

 

3.سه نمونه از اسراف را توضیح دهید ؟

صفحه ی 75/اخر صفحه از (کسانی که:) تا اخر صفحه.

 

4.اسراف یعنی چه و چه نتیجه ای دارد ؟

صفحه ی 76/خط دوم از (اسراف به معنای) تا اخر خط بعد.

 

5.از نظر اجتماعی خرید بیش از نیاز کالا باعث چه میشود ؟

صفحه ی 77/خط شانزدهم از (موجب کمیاب شدن) تا اخر پاراگراف (کاهش میابد).

 

6.چرا مصرف گرایی موجب وابستگی به کشور های بیگانه میشود ؟

صفحه ی 77/از اخر خط بعد از جواب سوال 5 از (چاره ی جز) تا اخر پاراگراف (نخواهد داشت).

 

7.راه درمان مصرف گرایی چیست ؟

صفحه ی 77/از زیر تیتر اخر از (1-در انتخاب) تا صفحه ی بعد تا قبل از فعالیت کلاسی (بنا نکنیم).

 

8.رقابت پایان پذیر خرید کالا چگونه است ؟

صفحه ی 78/خط چهارم زیر تیتر مدگرایی از (هنوز مدت زیادی) تا اخر پاراگراف (قرض و وام میروند).

 

9.مد چیست ؟

صفحه ی 78/خط هشتم زیر تیتر مدگرایی از (مدها الگوهایی) تا اخر خط بعد.

 

10.مد ساز ها چگونه مدسازی میکنند ؟

صفحه ی 78/از اول بعد از جواب سوال 9 از (مدسازها) تا اخر دو خط بعد (استفاده کنید).

 

11.چگونه مدگرایی پایه های فرهنگی جامعه را سست میکند ؟

صفحه ی 79/خط دوم از (چرا که این الگوها) تا اخر پاراگراف(خط بعد) (الهی است).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

باسمه تعالی

درس یازدهم (درس 11) آفت های زبان آفت های زبان را نام ببرید دروغ گفتند غیبت کردن ناسزاگویی

1.        چه چیزی شخصیت درونی انسان را آشکار می سازد ؟

* ‌ سخن گفتن شخصیت درونی انسان را آشکار می سازد حضرت علی علیه السلام می فرماید هنگامی که سخن می گوید شناخته می شوید زیرا انسان زیر زبان خود پنهان است

2.       نمونه های از محاسن و معایب سخن گفتن را بنویسید؟

*‌ انسان از طریق سخن گفتن با دیگران ارتباط برقرار می کنند نیازها و درخواست های شان را بازگو می‌کنند با دیگران مشورت می‌کند احساسات خود را بیان می‌کنند و دیگران را راهنمایی می‌کنند از از سوی دیگر انسان گاهی با سخن گفتن دیگران را اذیت می‌کنند دروغ می‌گویند تهمت می‌زند و گناهان متعددی را مرتکب می شود

3.      یکی از مهمترین نعمت های خداوند به انسان توانایی سخن گفتن است

4.      به نظر شما نعمت سخن گفتن چه تاثیری در زندگی انسان در این دنیا و جهان آخرت دارد؟

* اگر درست استفاده شود در دنیا موفقیت و محبوبیت و در آخرت سرافرازی دارد و اگر بد استفاده شود و در دنیا بدبختی و در آخرت نیز بدبختی و عذاب دارد

5.      دروغ گویی چه اثری در دنیا و آخرت دارد*

علاوه بر عذاب الهی در روز جزا ، در همین دنیا نیز سبب از بین رفتن اعتماد دیگران نسبت به فرد و تنهایی او می شود

6.      به چه دلیلی دروغ گو می خواهد به وسیله دروغ چیزی را بدست آورد یا قصد دارد خودش را از مشکلی به رهایی بخشد؟

چون فردا دروغگو در این حالت فراموش می کنند که هیچ قدرتی بالاتر از قدرت خداوند نیست و تعاون نخواهد هیچ سود و ضرر به کسی نخواهد رسید. پاراگراف دوم صفحه ۸۹

 

7.      چگونه گاهی افراد بدون آنکه خودشان متوجه باشند دروغ می گویند

جواب پنجم مثلا به دلیل علاقه‌ای که به فرد دیگری دارند در تعریف کردن از زیاده روی می کنند یا به دلیل دشمنی که با کسی دارند بدون این که حواسشان باشد از سر کینه و دشمنی دروغ می‌گویند

8.      طبق فرمایش امام حسن عسکری علیه السلام کلید همه زشتی ها چیست

جواب ششم زشتی ها همگی در خانه جمع شدند که کلید آن دروغ است

9.       برخی از اثرات دروغ گفتن را ذکر کنید

ائمه علیهم السلام همواره تاکید داشتند که دروغ گفتن موجب نابودی ایمان می شود انسان را از هدایت الهی محروم می‌سازد همچنین دروغ و حافظه انسان را ضعیف میکند و به قول مشهور دروغگو کم حافظه است از سوی دیگر عادت به دروغ گفتن موجب فقر و تنگدستی انسان نیز می شود چرا که برکت از زندگی انسان می گریزد

10.     چند روش برای ترک دروغ را به ذکر کنید؟

(* پاراگراف آخر صفحه ۸۹) کسی می‌تواند دروغ گفتن را ترک کنند که همواره قبل از سخن گفتن به عواقب گفتارش بیندیشد. همچنین در ترک عادت زشت دروغ گفتن، دوری از کسانی که دروغ می گویند تاثیر فراوانی دارد

11.     غیبت کردن چیست و چه اثری دارد؟

* پاراگراف اول صفحه ۹۰ و گوی پشت سر دیگران و آشکار ساختن اب های آنان یکی از بزرگترین گناهان نزد خداوند است که از آب سخت الهی را در پی دارد

12.    غیبت کردن از نگاه قرآن شبیه چیست؟

* شبیه خوردن گوشت برادر مرده است

13.    برخی از اثرات غیبت کردن را بنویسید؟

 * پاراگراف دوم صفحه ۹۱ –1- کینه و ناراحتی نسبت به دیگران در دین می پرورانند و 2 دیگر نمی‌توانند مانند گذشته با هم دوست آماده باشند 3- کسانی که به غیبت گوش می‌کنند نیز دیگر نمی‌توانند مانند گذشته به فردی که درباره اش بر روی شده اطمینان داشته باشند 4  کسی که اشتباهی کرده و دوست ندارد دیگران آن اشتباه را بدانند و ممکن است به زودی بازی گذشته خود را جبران کنند اما 5- وقتی بدانند دیگران باخبر شدن دیگر انگیزه برای باقی نماند تا اشتباهش را جبران کند ۵ اما همین اگر بداند که همه از عیب های او باخبر شده اند و دیگر کسی به او اعتماد ندارد انگیزه ای برایش باقی نمی ماند تا اشتباهش را ترک کند و 6 – به این ترتیب می تواند هر گناه دیگری را نیز مرتکب می شود و این یعنی نابودی و هلاکت

14.    صفحه ۹۲ ناسزاگویی نسبت به دیگران چه اثری دارد؟

*‌ ناخواسته بذر کینه و دشمنی را در دل او می‌باشد بسیاری از نزاع ها و درگیری ها با یک دشنام آغاز می‌شود

15.    رواج کلمات زشت و فحاشی در جامعه چه نتیجه ای دارد؟*

سبب می‌شود که حیا از میان برود و زمینه برای افزایش گناهان دیگر فراهم شود به همین دلیل است که بزرگان دین همگان را از این عمل زشت کرده اند

16.    پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم درباره فرهادی چه می فرماید؟

*‌ می فرمایند خداوند بهشت را بر هر فحش دهنده بد زبان که برایش مهم نیست چه می‌گویند و دیگران درباره او چه می گویند حرام کرده است

17.    معمولاً افراد چه وقتی فحاشی می‌کنند؟

(جواب اواسط صفحه ۹۲ )صفحه وقتی عصبانی می‌شوند و نمی‌توانند خشم خود را مهار کنند فحش می‌دهند و هر قطع این رفتار را تکرار می کنند در آنان بیشتر با عادت تبدیل می‌شود. ٢ قصد شوخی دارند و می‌خواهند دیگران را بخنداند و از اینکه دیگران از گفته زشته آنان به خنده می‌افتند لذت می برند

18.    به نظر شما راه درمان بیماری فحاشی چیست؟

* دوری از کسانی که فحش میدهند و عادت به این کار دارند و اندیشیدن به اینکه چه کار زشت و ناپسندی انجام می دهند که توجه داشتن به اینکه با فحش دادند که برای کاری از زندگی آنان حذف می‌شود و در نهایت نیز رستگار نمی شود

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سئوالات کتاب پیام های آسمانی پایه نهم

 

 

 

 

باسمه تعالی

سئوالات درس دهم پایه نهم پیام های اسمانی

 

چرا چرا در جامعه به سادگی نمی‌توان از کنار خطا و گناهان دیگران گذشت؟

صفحه ۱۱۲ پاراگراف اول

امر به معروف و نهی از منکر چیست؟

 صفحه ۱۱۲ پاراگراف دوم

چرا مومنان درباره امر به معروف مسئولیت بیشتری دارند?

صفحه ۱۱۲ پاراگراف سوم

سوال یک کتاب) چهار مورد از آثار منفی ترک امر به معروف و نهی از منکر را بیان کنید؟

 صفحه ۱۱۲ پاراگراف آخر

امام کاظم علیه السلام درباره امر به معروف و نهی از منکر چه می فرماید؟

صفحه ۱۱۳ پاراگراف اول

امیرالمومنین علی علیه السلام درباره جایگاه امر به معروف و نهی از منکر چه می فرماید؟

 صفحه ۱۱۳ پاراگراف آخر قسمت سبز

شیوه های امر به معروف و نهی از منکر را به ترتیب ذکر کنید؟

 صفحه ۱۱۵ یک خط چهارم گاهی همین که با دیدن یک داروی خود را برگردانیم و با فرد خطاکار به سردی رفتار کنیم برای جلوگیری از اشتباه و کافی است او با مهربانی و با برخورد خوب او را متوجه اشتباهش کنیم و با احترام از او بخواهیم که دیگران را تکرار نکند 3 باید آنجا را ترک کنیم

هدف ما در نهی از منکر چیست؟

 جواب آن است که انسان خطاکار به اشتباه ادامه ندارد

برای حفظ آبروی افراد تا حد امکان نباید خطا های شان را در …. حضور دیگران… به آنها بازگو کنیم.

برای اینکه تاثیر امر به معروف و نهی از منکر بیشتر شود چه باید انجام دهیم?

خوب است خودمان به آنچه به دیگران توصیه می‌کنیم عمل کنیم و کاری که از آن  نهی می کنیم انجام ندهیم

چرا هر امر به معروف و نهی از منکر یک موفقیت است?

جواب پاراگراف آخر صفحه ۱۱۵