آزمون آنلاین قرآن هشتم رایگان

آزمون آنلاین قرآن هشتم رایگان ویژه دانش آموزان هشتمی که پس از هر آزمون می توانید نمره و نتیجه آزمون  را مشاهده و آموخته خود را افزایش دهید.

 

آزمون آنلاین رایگان قرآن هشتم خدمت شما دانش آموزان هشتمی عزیز ارائه می شود .

با شرکت در این آزمون ها به تدریج آموخته های خود را می توانید افزایش دهید. یاد آوری میکنم که شرکت چندین باره در این آزون ها نیز ایرادی ندارد بلکه به یادگیری بیشتر شما کمک خواهد کرد.

این آزمون ها رایگان است و پس از هر آزمون می توانید نمره و نتیجه آزمون خود را مشاهده نمائید.

برای شرکت در این آزمون ها روی خط مربوط به هر آزمون کلیک کنید

 

آزمون های آنلاین قرآن هشتم تاکنون
(اگر تاکنون شرکت نکرده اید هنوز می توانید شرکت نمائید)
 

درس1

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdkIzUWvujowPdmQAHbq7PzO1NBMBBdaX9y6awl4RI59qjgfQ/viewform?usp=sf_link

درس2

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScTD4WeBmeB_we-jgaczU8v2qxvCKsPceMV6EjpogsSPKwIow/viewform?usp=sf_link

درس3

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd1fTMVo1TNx7jfgb-MjqpnzywThr5PSYIx3O7r2QaLLPTHqg/viewform?usp=sf_link

درس4

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeDN6BnBZ2fXV2lJ-61uyggDVr6SiE1jhSBG12PQXizlknzaw/viewform?usp=sf_link

درس5

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScWNXyTv5e_jvp25Fu2qQXCiZp10ITCp6qXAmvfFuwg2_9BxA/viewform?usp=sf_link

درس6

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfKF0YrUnI6r0NM5yIpjwHDFXGHoTL-ge8cqdiJEyPipOJ8-g/viewform?usp=sf_link

درس7
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeW06I8VKjLl2sfl9WF5EQCFwJiS2rt51BBd4-FDtoMrQc7Vw/viewform?usp=sf_link
 

‌‌‌درس8
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeQCxJiNwrmXH3DkYzOtNc0eLrJrTpLRu4BPV5RcBq7v_JtEg/viewform?usp=sf_link

 

درس9

 

 

درس10
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdyvxi8w3ScpgyQa6kKDp9YXwlMBxka7bXxYIcdqgKD0v8TQg/viewform?usp=sf_link

درس 11
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfYueRPK6wUkVEA0EeoCLlOw_6icmq4IMRQbowPokluAsSLPQ/viewform?usp=sf_link
 

درس 12 هشتم
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeIuP3fZMUkpPEsuzOXbG4BBkABhkUQBD0awLw8o-7DZYqWlg/viewform?usp=sf_link