درباره ما

از سال ۱۳۸۳ همزمان با تحصیل در حوزه و دانشگاه تلاش برای راه اندازی مجموعه های دینی در مساجد توسط مدیر حوزه و تیم همراه را شروع نمودم  که بحمدلله هم اکنون جزء کانون ها و بسیج فعال مساجد سرآمد در کشور گردیده است و حوزه علمیه درآن تاسیس گردیده است.

از سال ۱۳۹۲ که با اتمام پایه ده حوزه و حضور در دانشگاه شهید رجایی به عنوان کارشناس بخش نهاد دانشگاه شروع به راه اندازی حوزه دانشجویی نمودیم و با عنایت الهی این مجموعه بابرکت در این دانشگاه تاسیس گردید و در کنار راه اندازی هیئت دانشگاه و تقویت مجموعه های ارزشی دانشگاه به اقامه نماز و برگزاری هرچه باشکوه تر نماز و قرائت قرآن در نمازخانه ای که با حضور حدود ۵۰۰ نفر از دانشجویان برگزار می گردید تلاش در تقویت معنویت و دین مداری در دانشگاه نمودیم.

تلاش های شبانه روزی منجر به راه اندازی هیئت دانشگاه و همچنین حوزه دانشجویی در این دانشگاه گردید.

هم اکنون پس از ۴ سال از راه اندازی این حوزه و با تجربه بدست آمده از آن برآن شدیم تا این امکان یعنی تحصیل هم زمان دروس متداول و دروس دینی را برای دانش آموزان نیز فراهم نمائیم.

در این راستا شروع به پایه ریزی و برنامه ریزی این مجموعه نمودیم و با هماهنگی مسئول سازمان تبلیغات مجوزهای لازم را از این سازمان دریافت نمودیم

سپس با مشورت برخی از اساتید، متولیان ، مسئولین حوزه علمیه و مجموعه های موفق در امور دینی برای نوجوانان شروع به تدوین برنامه ها و روش های اجرایی حوزه دانش آموزی نمودیم .

در نهایت نیز با اخذ مجوز از آموزش و پرورش استان تهران برای حضور در ۴ منطقه از تهران زمینه های لازم جهت شروع کار فراهم گردید.

هم اکنون نیز سامانه های آموزشی و آزمونی لازم تهیه گردیده است و در اختیار این مجموعه قرار دارد تا توان از این بستر نیز برای ارتقاء آموزش ها استفاده نمود.