تعالیم دینی

باسمه تعالی

 

یکی از مهمترین اهداف حوزه دانش آموزی، آموزش دانش آموزان در عرصه های مختلف دینی و معنوی و رشد آنها جهت رسیدن به کمال انسانی می باشد. این آموزش ها و تعالیم در سرفصل های ها زیر ارائه می شود:

اعتقادات

احکام و فقه

اخلاق

قرآن

سیره اهل بیت علیهم السلام و تاریخ

احادیث و روایات

سبک زندگی اسلامی و مباحث اجتماعی اسلام

مباحث حکومتی وتمدن اسلامی و بصیرت افزایی

عبادات

توانمندسازی علمی و فنی

 

 

نتیجه تصویری برای site:hodun.ir حوزه دانش آموزی