صوت و لحن

 

توصیه اساتید برجسته قرآنی و تجربه 20 ساله بنده در آشنایی و آموزش قرآن نشان داده که بهترین راه برای آموزش قرآن خصوصا آموزش صوت و لحن قرآن، تمرینات تقلیدی از قرئت اساتید قرآنی می باشد؛ به صورتی که بایستی ده ها و بلکه صدها بار یک تلاوت را گوش کرده و سعی در تقلید از آن نمائیم تا جایی که بتوانیم عینا مانند آن قاری تلاوت نمائیم.
این کار در دفعات اولیه ظاهرا مشکل می نماید اما بعد از مدتی به راحتی امکان پذیر بوده و رشد چشمگیری حاصل می نماید.
پیشنهاد می شود در شیوه تقلیدی با گام های زیر حرکت نمائید:
1- در ابتدا حدود 20 الی 40 بار یک تلاوت را گوش دهید
2- سپس حدود 20 الی 40 با به همراه آن تلاوت شما نیز تلاوت نمائید
3- 20 الی چهل بار هر تکه از قرائت را گوش کرده و سپس خود به تنهایی تکرار نمائید.
4- در نهایت، خود به تنهایی، تلاوت نمائید و جهت ارائه و رفع اشکال به جلسات و اساتید قرائت قرآن مراجعه نمائید.

 

برای آموختن صوت و لحن قرآنی لطفا دستگاه های قرآنی فایل های زیر را گوش داده و کاملا یاد بگیرید.

قاریان مشهور جهان