فیلم آموزشی ریاضی هفتم و هشتم

فیلم های آموزشی ریاضی پایه هفتم و هشتم

فیلم های آموزشی ریاضی هفتم و هشتم ویژه دبیرستان دوره اول تقدیم می گردد. این آموزش ها شامل مباحث کتاب ریاضی هفتم و هشتم هستند که به صورت فیلم آموزشی تهیه گردیده و جهت استفاده شما دانش آموزان گرامی تقدیم می شود.

مباحثی از جمله روش های حل مسأله، جبر و معادله، خط و زاویه، عبارتهای جبری و باقی مباحث کتاب هفتم می باشد

از کتاب هشتم نیز فصل های ابتدایی آن از جمله : جبر و معادله، اعداد گویا و …. ارائه شده است. امیدواریم مورد استفاده شما قرار گیرد.

موفق و سربلند باشید

فیلم آموزشی ریاضی هفتم فصل 3 معادله

فیلم آموزشی ریاضی هفتم فصل  4 بخش اول خط و زاویه

فیلم آموزشی ریاضی هفتم فصل3 بخش جبر

فیلم آموزشی ریاضی هفتم فصل 4

فیلم آموزشی ریاضی هفتم فصل فصل 3 عبارتهای جبری

فیلم آموزشی ریاضی هفتم فصل 3 آموزش معادله

فیلم آموزشی ریاضی هفتم فصل 4 بخش اول خط و زاویه

فیلم آموزشی ریاضی هفتم فصل 3 بخش جبر

فیلم آموزشی ریاضی هشتم

ریاضی هشتم فصل1

ریاضی هشتم فصل 1 بخش اول riazi8 f1 b2

ریاضی هشتم فصل 1 بخش دوم riazi8 f1 b2

ریاضی هشتم فصل1

riazi 8 fasl3 b1ریاضی هشتم فصل 3 بخش اول

حل المسائل فصل 5 ریاضی هشتم

حل المسائل فصل 5 ریاضی هشتم

فیلم های آموزشی فصل به فصل ریاضی هشتم

تهیه شده در حوزه دانش آموزی (نخبگان دین و دانش)

http://hodun.ir/

فیلم آموزش ریاضی هشتم فصل 1 اعداد صحیح

https://www.aparat.com/v/10fsi/

فیلم آموزش ریاضی هشتم فصل 1 بخش دوم جمع و تفریق و ضرب و تقسیم اعداد گویا

https://www.aparat.com/v/U8Yni/

فیلم آموزش ریاضی هشتم فصل 2 اعداد اول

https://www.aparat.com/v/hOEot/

فیلم آموزش ریاضی هشتم فصل 2 اعداد اول و تعیین اعداد اول

https://www.aparat.com/v/TSUId/

فیلم آموزشی ریاضی هشتم فصل 3 (چند ضلعی ها) قسمت 1

https://www.aparat.com/v/CBmcl/

فیلم آموزش ریاضی هشتم فصل 3 (چهار ضلعی ها و زاویه های داخلی) قسمت 3

https://www.aparat.com/v/PtzYd/

فیلم آموزشی ریاضی هشتم فصل 3 ( چند ضلعی ها ) قسمت اول

https://www.aparat.com/v/V3SwF/

فیلم آموزشی جبر و معادله فصل 4 ریاضی هشتم قسمت1

https://www.aparat.com/v/GoAdM/

فیلم آموزشی جبر و معادله فصل 4 ریاضی هشتم قسمت2

https://www.aparat.com/v/azhG2

فیلم آموزشی معادله روی تخته

https://www.aparat.com/v/4PH7L/

فیلم آموزشی بردار و مختصات فصل 5 ریاضی هشتم (ویرایش دوم)

https://www.aparat.com/v/Wqh7I/

فیلم های آموزشی حل مسائل کتاب ریاضی هشتم

حل مسائل صفحه 2 ریاضی هشتم

https://www.aparat.com/v/pBL02/

حل مسائل صفحه 3 و 4 ریاضی هشتم

https://www.aparat.com/v/umpSz/

حل مسائل صفحه 5 ریاضی هشتم

https://www.aparat.com/v/KenAT/

حل مسائل صفحه 6 ریاضی هشتم

https://www.aparat.com/v/xZCiz/

حل مسائل صفحه 7 و 8 ریاضی هشتم

https://www.aparat.com/v/rjsdR/

حل مسائل صفحه 9 ریاضی هشتم

https://www.aparat.com/v/xdavV/

حل مسائل صفحه 10 ریاضی هشتم

https://www.aparat.com/v/FKLMO/

حل مسائل صفحه 11 ریاضی هشتم

https://www.aparat.com/v/Ag9Fu/

حل مسائل صفحه 12 ریاضی هشتم

https://www.aparat.com/v/R2pYW/

حل مسائل صفحه 13 ریاضی هشتم

https://www.aparat.com/v/xBGpw/

حل مسائل ریاضی هشتم فصل اول صفحه 14

https://www.aparat.com/v/7oBUv/

حل مسائل ریاضی هشتم فصل اول صفحه 15

https://www.aparat.com/v/UK0wy/

حل مسائل ریاضی هشتم فصل اول صفحه 16

https://www.aparat.com/v/bBeV9/

حل نمونه سوالات امتحانی فصل اول ریاضی هشتم

https://www.aparat.com/v/OVwc1/