فیلم آموزشی ریاضی هفتم و هشتم

فیلم های آموزشی ریاضی پایه هفتم و هشتم

 

فیلم های آموزشی ریاضی هفتم و هشتم ویژه دبیرستان دوره اول تقدیم می گردد. این آموزش ها شامل مباحث کتاب ریاضی هفتم و هشتم هستند که به صورت فیلم آموزشی تهیه گردیده و جهت استفاده شما دانش آموزان گرامی تقدیم می شود.

مباحثی از جمله روش های حل مسأله، جبر و معادله، خط و زاویه، عبارتهای جبری و باقی مباحث کتاب هفتم می باشد

از کتاب هشتم نیز فصل های ابتدایی آن از جمله : جبر و معادله، اعداد گویا و …. ارائه شده است. امیدواریم مورد استفاده شما قرار گیرد.

موفق و سربلند باشید

 

 

 

 

 

 

 

 

فیلم آموزشی ریاضی هفتم فصل 3 معادله

 

 

 

فیلم آموزشی ریاضی هفتم فصل  4 بخش اول خط و زاویه

 

 

 

 

فیلم آموزشی ریاضی هفتم فصل3 بخش جبر

 

 


فیلم آموزشی ریاضی هفتم فصل 4

 

فیلم آموزشی ریاضی هفتم فصل فصل 3 عبارتهای جبری

 

فیلم آموزشی ریاضی هفتم فصل 3 آموزش معادله

 

فیلم آموزشی ریاضی هفتم فصل 4 بخش اول خط و زاویه

 

فیلم آموزشی ریاضی هفتم فصل 3 بخش جبر

 

 

 

فیلم آموزشی ریاضی هشتم

 

ریاضی هشتم فصل1

 

ریاضی هشتم فصل 1 بخش اول riazi8 f1 b2

 

ریاضی هشتم فصل 1 بخش دوم riazi8 f1 b2

 

ریاضی هشتم فصل1

 

riazi 8 fasl3 b1ریاضی هشتم فصل 3 بخش اول

 

حل المسائل فصل 5 ریاضی هشتم

حل المسائل فصل 5 ریاضی هشتم